НАЧАЛО » технологии

На финала на BG-председателството: Признаха ЮИЕ за район с висок потенциал на евтина възобновяема енергия

fb
3E news
fb
02-07-2018 11:47:00
fb

Европейската комисия най-сетне признава, че нашият регион е с особена енергийна важност и потенциал, не просто газов коридор. Това коментира на страницата си във Фейсбук експертът по екологична и енергийна политика Юлиан Попов. Поводът за констатацията му са проведените в последните дни на българското председателство серия от важни енергийни срещи.

"В София паралелно се проведоха конференцията за инвестициите в енергийната ефективност, организирана от Европейската комисия, и експертната среща на Wind Europe и Eurelectric . CESEC беше създадена в България след провала на Южен поток и се утвърди като група от вече 17 енергийни министри, ЕК и Енергийната общност, която формира регионалните енергийни политики. Освен газовата инфраструктура и пазар, основни теми на групата са вече електроенергията, възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Гост на срещата тази година бе и Аднан Амин, управляващия директор на IRENA (Международната агенция по възобновяема енергия със седалище Абу Даби). IRENA, която пък се наложи като една от най-влиятелните международни енергийни организации, бих казал наред с OPEC и IEA, е идентифицирала Югоизточна Европа като един от седемте района в света с особено висок потенциал на конкурентоспособна (евтина) възобновяема енергия", коментира Юлиан Попов.

Той подчертава като най-важното в случая, че министрите от региона започнаха сериозно сътрудничество в развитието на координирана енергийна стратегия на 17-те (скоро с Грузия 18) държави.

Именно през последните дни на председателството в София посланиците на ЕС одобриха споразумение за преразглеждане на Директивата за Възобновяемата енергия. Документът определя като водеща цел постигането на 32% енергия от възобновяеми източници в ЕС до 2030 г. Специална клауза предвижда преразглеждане на тази цел в случай на промени в търсенето на енергия и за изпълнение на международните задължения на ЕС.

Съветът на ЕС вече одобри споразумението и Директивата вече може да бъде представена за одобрение от Европейския парламент, събщи Европейската комисия. Очаква се евродепутатите да я гласуват през октомври, след което предстои окончателното приемане на документа в Съвета на ЕС. Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването й в Официален вестник на ЕС.

"Много съм доволна, че страните-членки са дали своето съгласие с компромисното решение. С новата цел на ЕС за 32% за енергия от възобновяеми източници, Европа проявява водеща роля в прехода към чиста енергия", коментира министърът на енергетиката Теменужка Петкова, цитирана от пресслужбата на ЕК.

В споразумението има още няколко съществени акцента:

- Схемите за подкрепа ще осигурят възможност за специфично технологично  подпомагане, което трябва да бъде съобразено с насоките за държавните помощи.

-Подкрепата за възобновяемите източници към държавите-членки ще бъде с бързо темпо от най-малко 5% между 2023 и 2026 г. и 10% между 2027 и 2030 г. Държавите-членки ще бъдат задължени да издават гаранции за произход, като от това правило ще има само някои изключения.

- Процедурите за издаване на разрешения ще бъдат опростени и съкратени с максимум две години за обикновени проекти и една година при ремонти, като и двете могат да бъдат продължени за допълнителна година при конкретни обстоятелства и независимо от екологичните и съдебните процедури.

- За малки проекти под 10,8kW ще се прилагат обикновени процедури за уведомяване. Всяка държава-членка може да избере да прилага прости процедури за уведомяване и за проекти до 50kW.

- Индикативното увеличение на енергията от възобновяеми източници в отоплението и охлаждането ще бъде  с 1,3 процентни пункта годишно или 1,1 процентни пункта, ако не се взема предвид отпадъчната топлина.

- Възобновяемите енергийни източници в транспорта се предвижда да достигнат ниво от поне 14% до 2030 г., като това ще стане с налагане на задължителни изисщквания към доставчиците на горива, допълнени с набор от улесняващи мултипликатори за стимулиране на възобновяемите енергийни източници в различните сектори.

- Конвенционалните биогорива ще бъдат ограничени в рамките на ЕС на максимум 7%, като за някои страни ще бъдат въведени допълнителни тавани от под 7%. Отчитането на биогоривата с висок риск от непряка промяна в земеползването ще бъде замразено на 2019 нива и постепенно ще бъде премахнато от 2023 г. до 2030 г.

- За производството на електроенергия на база биомаса ще се прилагат критерии за ефективност в зависимост от големината на инсталациите.

- Установява се ясна рамка за собствено потребление на домакинствата. Това означава, че потребителите с малки инсталации до 30kW ще бъдат освободени от всякакви такси или такси, като в същото време ще позволят на държавите-членки да прилагат такси, ако собственото им потребление нарасне прекомерно.

Българското председателство на Съвета на ЕС
ВЕИ
възобновяема нергия
Югоизточна Европа
потенциал за възобновяема енергия
По статията работи:

Галина Александрова