НАЧАЛО » технологии

На всеки час в света през 2016 г. са били инсталирани 31 хил. слънчеви панели

fb
3E news
fb
12-06-2017 11:26:00
fb

Енергийният преход не протича достатъчно бързо, въпреки големият напредък през последните години и особено значителният ръст на слънчевата енергетика, като през миналата година на час са били инсталирани по 31 хил. слънчеви панели. Това става ясно от поредният годишен преглед за състоянието на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ)  -  http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/

По-голямата част от посочените в документа статистически данни са публикувани, но тук информацията е систематизирана, като освен това се правят и интересни сравнения.

Така например през 2016 г. в света са били построени поне 75 ГВт слънчеви електроцентрали, което съответства на инсталиране от 31 хил. слънчеви панели на всеки час.
Прегледът потвърждава, че общо въведените мощности от възобновяема енергия са достигнали рекордните 161 ГВт. В същото време инсталациите от ВЕИ в сравнение с миналата година са се свили с 23%, което е в размер от 241,6 млрд. долара.

Общата мощност на електроцентралите, работещи на основата на ВЕИ, включително и хидроенергийните централи се е увеличила с 9%, достигайки до 2 017 ГВт.

Лидер по ръст е слънчевата енергетика, която осигурява 47% от нарастването на мощностите през 2016 г. Дела на вятърната енергетика съставлява 34%, а на хидроенергетиката – 15,5%.
Може да се говори за устойчива тенденция: в света ежегодно се строят повече мощности на основата на ВЕИ, отколкото на основата на изкопаеми горива.
Дела на слънчевата енергетика в производството на световната електроенергия е достигнал 1,5%, на вятърната енергетика – 4%, от всички възобновяеми източници взети заедно – 24,5%.

Според един от изводите в доклада обаче, „енергийният преход не протича достатъчно бързо, за постигане на целите на Парижкото споразумение“. Инвестициите са спаднали, а предвид изоставането в плановете за развитие на ВЕИ на секторите транспорт, отопление и охлаждане се за постигането на целите за климата се изискват вложения от много повече средства.

ВЕИ
слънчеви панели
фотоволтаици
вятърни централи
хидроенергетика
По статията работи:

Маринела Арабаджиева