НАЧАЛО » технологии

Над 41% от производството на електроенергия в Германия през март е от ВЕИ

fb
3E news
fb
19-04-2017 02:25:00
fb

Германия е произвела през месец март 19,45 ТВтч енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това е малко над 41% от цялото производство на електроенергия в страната и е своеобразен рекорд.

Производството ядрена енергия съответно е спаднало до най-ниското ниво от 1970-те години, въпреки че от 2015 г. не е била спряна нито една атомна централа, съобщава CleanTechnica.

Според изнесените данни, през месец март Германия е поставила също така и рекорд по дневно производство на енергия от вятърните електроцентрали. Така например на 18 март производството от вятърна енергия е достигнало до 38,5 ГВтч, което е с 0,5 ГВтч повече в сравнение с предишния рекорд, поставен на 22 февруари 2017 г. Общо през месец март слънчевите и вятърните електроцентрали са генерирали около 12,5 ТВтч електроенергия.

Производството от биомаса също е на високо ниво – 4,5 ТВтч. Рекордът от производството от биомаса обаче си остава за декември 2014 г. - 4,8 ТВтч. Производството от водноелектрическите централи също се повишава през месец март и е с 50% повече, в сравнние с февруари.

Предвид целите, поставени във връзка с Парижкото споразумение за климата, към 2050 г. Германия планира да премине напълно на възобновяеми източници на енергия и да намали изхвърлянето на въглероден двуокис с почти 95%. Според данните, през 2016 г. производството на електроенергия от ВЕИ е покривало 32% от потреблението на електроенергия в Германия.

Германия
ВЕИ
Производство на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева