НАЧАЛО » технологии

Модели за намаляване на разходите за отопление и осветление показват на панаира в Пловдив

fb
3E news
fb
18-09-2014 06:18:00
fbМодели за намаляване на разходите за отопление и осветление в обществени и битова сгради ще бъдат представени в Дните на зелената енергия в рамките на Международния технически панаир в Пловдив, който ще се проведе от 29.09. до 04.10. 2014 година, съобщиха от панаира.

Водещата тема е „Финансови инструменти за енергийна ефективност в общините“. С нея ще бъде открито четвъртото издание на Дните на зелената енергия на 29 септември. Ще бъдат презентирани възможностите за финансиране по европейски програми и за постигане на енергийна ефективност без големи инвестиции, иновативни начини за по-широко използване на възобновяемите енергоизточници и платформата ManagEnergy.

Нов акцент е проблемът за енергийния мениджмънт в училищата, на който е посветен семинар на 30 септември. На него ще бъдат демонстрирани софтуерният продукт „VerySchool навигатор“ и система за цялостен контрол върху разходите на електрическа и топлинна енергия. Инсталацията е реализирана в четири пилотни училища в Европа, сред които и Професионална гимназия по електроника и електротехника в Пловдив.

Семинар „Моделиране и измерване на качество на въздуха в градовете е планиран за 1 октомври. Ще бъдат обсъждани методи за мониторинг на въздуха, борбата срещу неговото замърсяване и климатичните промени.

Десета национална конференция „Интелигентни градове и региони – устойчиво енергийно управление и биоенергетика от отпадъци” организира Асоциацията на българските енергийни агенции на 2 октомври. Ще бъдат представени варианти на сгради и екоселища с почти нулево потребление на енергия.

Участието в Дните на зелената енергия е безплатно.Те се организират от Асоциацията на българските енергийни агенции, Енергийна агенция-Пловдив и Международен панаир Пловдив. Инициативата е част от съпътстващата програма на най-големия делови форум за инвестиционни стоки и технологии в Югоизточна Европа, наред с още 30 делови събития. Сред тях е първото издание на Европейския минен бизнес форум, който ще се състои на 29 и 30 септември под патронажа на министъра на икономиката и енергетиката.

Основните теми са свързани с европейското партньорство, корпоративната отговорност, социалните инвестиции и цялостното развитие на минната индустрия. В програмата са включени кръгла маса за суровините в Европа и презентации на водещи фирми. Инициатор и организатор е Българската минно-геоложка камара, а партньори са Европейската асоциация на минните индустрии (Евромин), Министерство на икономиката и енергетиката и Международен панаир Пловдив.

Желаещите да участват се регистрират в сайта на форума.

Той се допълва от изложбата „Интермин експо“, показваща техника и оборудване за добив на подземни богатства, за геологопроучвателния сектор и
за минно строителство. Освен нея, в рамките на Есенния панаир в Пловдив се организират и специализираните изложби „Акватех“ (за технологии и управление на водите), Аутотех“ (за транспорт и автосервизно оборудване), „Елтех“ (за електроника и електротехника), „Енеко“ (за енергетика и екология), „Инфотех“ (за информационни технологии), „Машиностроене“, „Стройтех“ (за строителни материали, машини и технологии), „Химия“.


Енергийна ефективност
финансови инструменти за енергоспестяване
По статията работи:

Галина Александрова