НАЧАЛО » технологии

Мария Габриел представи следващите стъпки на ЕК за бърз напредък в областта на изкуствения интелект

fb
3E news
fb
18-06-2018 04:04:00
fb

Европейският икономически и социален комитет и Европейската комисия организираха в Брюксел среща на високо равнище на заинтересованите страни относно изкуствения интелект, която обедини представители на бизнеса, академичните среди, гражданското общество, политици и неправителствени организации. На форума бяха обсъдени следващите стъпки за ускоряване на напредъка по стратегията на ЕС за изкуствения интелект, основана на три стълба: индустриална конкурентоспособност, социално-икономическо въздействие и правни и етични предизвикателства.

На пресконференция след откриването на форума, българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел представи конкретните действия, които Европейската комисия предлага за мобилизирането на Европа около възможностите и предизвикателствата, свързани с изкуствения интелект.

За укрепването на технологичния и промишлен капацитет на Европа ще бъде създадена платформа за изкуствен интелект, която да позволи достъп до полезни ресурси чрез единен портал. Въпросът за изкуствения интелект ще бъде включен и в профила на някои от центровете за цифрови иновации в регионите на ЕС. Така всяко предприятие, независимо малко, средно или голямо, ще може да тества и интегрира решения за изкуствен интелект в продуктите и услугите си.

По отношение на ресурсите, Мария Габриел отбеляза, че в момента Европейската комисия инвестира около 500 милиона евро годишно в изкуствен интелект. Вероятно публичните и частните инвестиции в Европа ще достигнат до около 20 милиарда евро до 2020 година. Българският еврокомисар заяви обаче, че амбицията трябва да бъде още по-висока и през следващото десетилетие инвестициите да стигнат 20 милиарда на годишна основа.

Що се отнася до инвестициите, Мария Габриел наблегна на най-важното условие: инвестициите в хората. "Вярвам, че най-добрият начин да подобрим капацитета си в областта на изкуствения интелект е да преодолеем липсата на цифрови умения на работната сила. Искаме да гарантираме, че европейците притежават необходимите умения и знания и използват в максимална степен своите способности. Само по този начин цифровата трансформация, и по-специално развитието на изкуствения интелект, ще бъде от полза за гражданите и индустрията", заяви българският еврокомисар.  В тази връзка са предвидени програми за обучение за всички възрасти, включващи проект за междусекторно сътрудничество по отношение на уменията, трансгранични стажове по схемата "Цифрова възможност", дейности на коалициите за цифрови умения и работни места. Новата програма "Цифрова Европа", която Мария Габриел предложи, също предвижда подкрепа от 700 милиона евро за придобиване на умения за напреднали в областта на изкуствения интелект.

Мерките по отношение на правните и етични въпроси, породени вследствие развитието на изкуствения интелект, също бяха пояснени от българския еврокомисар. Новосъздадената миналата седмица Експертна група на високо равнище, включваща 52 експерти, трябва да предложи етични указания за разработването и използването на изкуствен интелект. Първото заседание на групата ще бъде на 27 юни. ИИ. Тя ще играе също ключова роля за създаването на Европейски алианс относно изкуствения интелект, който да обедини всички заинтересовани страни.

Мария Габриел информира още, че за бюджет 2021-2027 2021 до 2027 г., Европейската комисия е предложила значително увеличаване на подкрепата за научни изследвания и иновации за изкуствен интелект чрез новата програма "Хоризонт Европа". Освен това, в новата програма "Цифрова Европа" се предвиждат почти 2,5 милиарда евро за развитие на изкуствен интелект за подобряване на технологичния капацитет и осигуряване на разпространение и внедряване на цифрови технологии в европейската икономика.

"Ако работим заедно, можем да победим негативните числа и да преодолеем настоящата ситуация, в която Европа инвестира много по-малко в жизненоважната област на изкуствения интелект, отколкото например САЩ или Китай. Нашата цел е да имаме координиран план за действие с държавите членки до края на тази година. Този план следва да се основава на настоящите инициативи и приоритети, да позволи инвестициите да бъдат добре насочени и без припокриване, да се подобри европейското сътрудничество. По този начин всяко инвестирано евро ще има възможно най-голямо въздействие", заключи българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел.

Мария Габриел
ЕС
изкуствен интелект
развитие
нови технологии
По статията работи:

Георги Велев