НАЧАЛО » технологии

Малките Модулни Реактори - технологията, които ще промени ядрената енергетика

„Бъдещето на ядрената енергетика“ - нова книга на енергийните експерти Йордан Йорданов и Йордан Янков, издателство АБАГАР

fb
3E news
fb
23-10-2014 11:36:00
fb

В книгата си „Бъдещето на ядрената енергетика“  енергийните експерти Йордан Йорданов и Йордан Янков представят една от посоките за бъдещото развитие на атомните централи - Малките Модулни Реактори (ММР).

Тези мини- ядрени блокове се базират на технологии, използвани отдавна във военната сфера, но сега са готови за навлизане и в икономиката, обясняват авторите.

F14494


Технологията има няколко предимства:

Тези реактори са няколко порядъка по-сигурни и от най-съвременните големи ядрени реактори.
Те не само нямат проблеми с отработеното гориво, но ще решат и проблемите с вече натрупаното отработено гориво.
Построяването на такива мощности е в инвестиционните възможности и на малки икономики, и на частни инвеститори.
ММР разширяват възможностите за утилизация на ядрената енергия, строят се бързо и лесно се адаптират към текущите пазарни условия.

„Бъдещето на ядрената енергетика“  представлява обобщен преглед на технологиите, върху които се базират ММР, проблемите пред ядрената енергетика, които те разрешават, както и препятствията, които стоят пред тяхното внедряване в практиката, обясняват авторите.

Йордан Йорданов е заемал различни оперативни и управленски длъжности в АЕЦ „Козлодуй“, в Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели и в Националната електрическа компания (HЕК.). През 2000 г. става първият изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”, след отделянето й от НЕК. Участвува като експерт в групата на съветниците към Генералния директор на Международната Агенция по Атомна Енергетика

Йордан Янков работи върху методологии за прогнози, модели и стратегии в енергетиката. Активно разработва темата за Малките Модулни Реактори като бъдеще на ядрената енергетика у нас. Автор е на книги и статии в областта на политиката, социологията и икономиката.

Бъдещето на ядрената енергетика
Малки Модулни Реактори
ММР
Йордан Йорданов
Йордан Янков
По статията работи:

Галина Александрова