НАЧАЛО » технологии

Люксембург и ЕИБ засилват сътрудничеството си в микрофинансирането и климатичните действия

fb
3E news
fb
15-11-2019 09:44:27
fb

Великото херцогство Люксембург и ЕИБ се ангажираха да работят във все по-тясно сътрудничество по два от общите си приоритети: развитието на сектора на микрофинансирането в Африка, Карибите и Тихия океан (ACP) и борбата срещу изменението на климата. На годишната донорска конференция на ЕИБ, която се провежда днес в Люксембург, те откриха Фонд за финансово включване, отделяйки 3,6 милиона евро за подкрепа на микро- и малки предприятия в Африка, Карибите и Тихия океан. Те също така се съгласиха да разширят платформата за финансиране на климата в Люксембург-ЕИБ, която първоначално беше създадена през 2017 г. с перспектива за три години.

Новият фонд за финансово включване се финансира съвместно от Министерството на финансите на Люксембург и Министерството на външните и европейските въпроси. Той има за цел да улесни достъпа до финансови услуги за микро- и малки предприятия в най-слабо развитите държави, които са и с ниски доходи, но също така и в страните от ACP със среден доход. Основно предназначен за техническа помощ, фондът има за задача да засили капацитета на микрофинансовите партньори на ЕИБ, като ги направи по-устойчиви и по-силни. Фондът ще бъде отворен за вноски от други донори.

Платформата за финансиране на климата Люксембург-ЕИБ, стартирала през 2017 г. с дарените от Великото херцогство 30 млн. евро, инвестира в проекти със силно въздействие в борбата срещу изменението на климата. Партньорите вече са решили да продължат сътрудничеството си и Люксембург предоставя още 40 млн. евро за фонда. В писмо за намерение, подписано от президента на ЕИБ Вернер Хойер, министъра на финансите на Люксембург Пиер Граменя и министъра на околната среда, климата и устойчивото развитие Карол Диешбург, партньорите се съгласяват да удължат живота на фонда до 31 декември 2024 г. и да го отворят за други донори.

„Особено ми е приятно днес да обявя тези две съвместни инициативи с Великото херцогство“, заяви президентът на ЕИБ Вернер Хойер в централата на банката в Люксембург. „Люксембург не само е домакин на Европейската инвестиционна банка, но е и един от основните ни двустранни донори. Постоянното ни ползотворно сътрудничество показва, че банката на ЕС е особено подходяща за подкрепа на индивидуалните цели за развитие на страните от ЕС и частните донори. Ние се справяме с критичните пропуски във финансирането чрез смесване на заеми с безвъзмездни средства от нашите партньори. Тези иновативни решения за миксиране гарантират високо въздействие - за страни и институции донори, както и за хората в регионите на проекта", подчерта Хойер.

„Правителствата на донорите могат да допринесат съществено за работата на ЕИБ, като предоставят средства, които привличат частния капитал, преодоляват пропуските във финансирането и проектите за намаляване на риска в развиващите се страни. Люксембург и ЕИБ имат впечатляващ опит в иновативни финансови решения като платформата за финансиране на климата на ЕИБ-Люксембург, която допринася за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него. Приветствам двете инициативи, които се подписват днес, тъй като те ще засилят още повече нашето сътрудничество с цел постигане на целите за устойчиво развитие", добави Пиер Граменя, министърът на финансите на Люксембург.

Паулет Ленерт, министър за сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси, заяви: „Люксембург се превърна в ключов център за високи постижения за приобщаващите финанси. Заедно с ЕИБ ние бяхме начело на разработването на инструменти, специално предназначени за набиране на пари за реализиране на целите за устойчиво развитие, като Фонда за финансово включване, като по този начин ефективно създаваме екосистема, която подкрепя иновациите."

„Колективните действия в областта на климата от страна на правителствата и бизнеса ще доведат до постигането на около 75% от ангажиментите, заложени в Парижкото споразумение. Това показва защо трябва да се стремим към успешно, справедливо и прозрачно сътрудничество, ако искаме да изградим безопасно и устойчиво на климата бъдеще. Правителството на Люксембург се ангажира да постигне ненулеви емисии на парникови газове до 2050 г. Националната стратегия за устойчиво развитие, Националният план за енергията и климата, Пътната карта за устойчиво финансиране в Люксембург и Пактът за климата са сред основните стратегии за постигане на амбициозните ни цели. Люксембург е един от най-големите донори на глава от населението за международното финансиране на климата - и това е на върха на нашата ОПР в размер на 1% от БВП", коментира министърът на околната среда, климата и устойчивото развитие на Люксембург, Карол Диешбург.

ЕИБ
Люксембург
Фонд за финансово включване
финансиране
климат
иновации
По статията работи:

3E news