НАЧАЛО » технологии

Лабораторията на Софийска вода ще анализира уран във водата

В обхвата на анализите на Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) вече влизат и микробиологичните анализи на утайки, както и използваните белина и железен трихлорид при пречистването на води

fb
3E news
fb
02-04-2018 05:08:00
fb

През март опитът и познанията на специалистите от ЛИК  на „Софийска вода“ АД прибавиха към портфейла на акредитираните изследвания и микробиологичните анализи на утайки и продукти, използвани в пречистването на води като белина и железен трихлорид. ЛИК също така доказа, че е в състояние да измерва прецизно наличието на уран като химичен елемент. Обхватът на акредитацията се допълни и с анализи на органични замърсители и елементи, така че лабораторията вече ще отговаря на нуждите на клиентите да предлага услуги с още по- широк обхват и високо качество.

Весела Стефанова, старши мениджър "Лабораторен изпитвателен комплекс" споделя: „Водата е в основата на живота и е източник на здраве. Аз и колегите ми гарантираме, че водата в София е с превъзходно качество и е една от най-добрите води не само в България, но и в Европа. Контролът на високото качество на питейната вода в София е една от дейностите на Софийска вода, с които можем да се гордеем“.    

Всяка година лабораторията взема около 2 000 контролни проби от пунктовете за мониторинг по водопроводната мрежа при потребителите, върху които извършва около 40 000 анализа. Качеството на питейната вода се следи от ЛИК по целия ѝ път от язовирите „Искър“ и „Бели Искър“, през пречистването и доставянето до домовете на столичани годишно, чрез над 140  000 анализа на 8000 проби.

За жителите на София е създадена и специална апликация, с която да  следят качеството на водата: https://www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx?a=3

 

„Софийска вода“
лаборатория
акредитирани изследвания
микробиологични анализи
уран
лабораторен изпитвателен комплекс
качество на питейната вода
По статията работи:

Галина Александрова