Кампания на Visa насърчава заплащането на местни данъци и такси по електронен път

„Плащанията с Visa стимулират преминаването от икономика, базирана на парите в брой, към модерна икономика с дигитални разплащания“, сподели Красимира Райчева, мениджър на Visa за България

Източник: Visa България

Промоционална кампания на Visa насърчава електронните разплащания на местни данъци и такси в цялата страна. Платежната система организира томболи за картодържателите на Visa, които платят своите данъци онлайн или на POS терминали в общините. От 19 февруари до 29 април 2018 г. платилите на POS  терминал и регистрирали своите бележки картодържатели на Visa участват в лотария за 3 броя iPhone X на седмица, а платилите онлайн – за 10 външни батерии за телефон на ден. Пълните правила и условия на промоцията могат да бъдат намерени на 8  

„Картодържателите могат да разчитат на сигурност, спокойствие и да не се притесняват от неправомерно отнемане на финансови средства, когато избират своята карта Visa като разплащателно средство. Разплащанията онлайн и на POS терминал носят позитиви и за държавата, тъй като водят до намаляване на укриваните данъци и размера на дела на сивата икономика. Плащанията с Visa стимулират преминаването от икономика, базирана на парите в брой, към модерна икономика, базирана на дигиталните разплащания. По този начин се намаляват недекларираните средства и скритата финансова активност”, сподели Красимира Райчева, мениджър на Visa за България.

Разплащанията с карта Visa са сигурни и бързи, като позволяват на потребителите да се разплащат навсякъде и по всяко време, без да е необходимо да носят в себе си пари в брой, да имат дребни или да търсят банкомат.  Те са един от най-ефективните начини за постигане на прозрачност при ръководене на личните финансови средства. Това спестява време и позволява разумно разпределение на бюджета съобразно индивидуалните нужди и предпочитания.
 
Картите Visa не само улесняват притежателите си при процеса на разплащане, но също така допринасят за по-добра и ефективна събираемост на данъците.

Това е списъкът с данъци и такси съгласно Закона за местните данъци и такси, които участват в промоцията на Visa:

Данъци:
 - данък върху недвижимите имоти;
 - данък върху наследствата;
 - данък върху даренията;
 - данък при възмездно придобиване на имущество;
 - данък върху превозните средства;
 - патентен данък;
 - туристически данък;
 - други местни данъци, определени със закон.

Такси:
 - за битови отпадъци;
 - за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 - за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
 - за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;
 - за технически услуги;
 - за административни услуги;
 - за откупуване на гробни места;
 - за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
 - за притежаване на куче;
 - други местни такси, определени със закон.

    
Visa Inc. е световен лидер в дигиталните разплащания. Нашата мисия е да свързваме света чрез най иновативната, надеждна и сигурна мрежа за разплащания, като създаваме възможност   потребителите, бизнеса и икономиките да процъфтяват. Нашата модерна глобална мрежа за обработка на данни, VisaNet, гарантира сигурни и надеждни разплащания в целия свят и може да обработва над 65 000 съобщения за трансакции в секунда. Иновациите, които са постоянно във фокуса на компанията, са катализатор за бързия растеж на свързаната търговия през всяко едно устройство и са движещата сила за постигането на мечтата за безкешово бъдеще за всеки, навсякъде. В периода на преход от аналогов към дигитален свят  Visa  посвещава своята марка, продукти, хора, мрежа и обхват на преобразяването на бъдещето на търговията
 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари