НАЧАЛО » технологии

Инерком с най-големи шансове за закупуване на активите на  CEZ  в България

Групата обединява компании за производство на еленергия, реконструкция и изграждане на енергийни обекти и инфраструктура, фокусирана е в политики за устойчив бизнес, опазване на околната среда и енергийна ефективност

fb
3E news
fb
30-01-2018 09:24:00
fb

Преговорите на чешката енергийна компания CEZ Group с кандидатите за закупуване на активите й в България навлизат във финален етап. Като най-приемлив купувач за чешката страна се очертава групата Инерком, която в края на миналата година получи в Прага ексклузивитет по сделката, съобщиха за  3e-News  източници от Прага.

Активите на  CEZ  в България бяха обявени за продажба от края на миналия януари. Вече минаха два кръга на преговори, като вторият беше с обвързващи оферти. На финала в сделката за  CEZ  остана още един кандидат - "Енерго-Про".

Предимството на Инерком най-вероятно не е само предложената цена, коментират наблюдатели на пазара. Отчетен е и фактът, че евентуалната сделка не трябва да изкривява конкуренцията на пазара на електрическа енергия у нас.

CEZ продава в България електроразпределителното дружество  „ЧЕЗ Разпределение България" АД, което притежава разпределителната инфраструктура, по която се доставя електричество на около 3 млн. клиенти в Западна България, електроснабдителната компания "ЧЕЗ Електро", търговецът "ЧЕЗ Трейд" и фотоволтачината централа на ЧЕЗ в село Гара Орешец, Видинско. При тази ситуация потенциалният купувач не трябва да има доминиращи позиции в разпределението и доставките на електроенергия до крайни потребители, вкл. на регионално ниво - обратното би довело до свръхконцентрация и до пазарни деформации, предупреждават икономисти.

Преди окончателното финализиране на сделката за активите на  CEZ  тя трябва да бъде одобрена от българския антимонополен орган - Комисията за защита на конкурентцията /КЗК/. Това ще се случи в рамките на производство, в което ще бъдат изследвани очакваните ефекти на сделката върху конкурентната среда. За да бъде разрешена концентрацията, КЗК трябва да установи, че тя няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение на българския електроенергиен пазар, коментират анализаторите. Според тях в конкретния случай групата Инерком е по-приемливият вариант за купувач, тъй като другият кандидат - "Енерго -Про", вече има господстващо положение в разпределението на електроенергия и доминиращи позиции в доставките до краен потребител върху приблизително една трета от територията на България.

Купувачът Инерком България ЕАД е част от групата на Инерком, която е на пазара на електрическа енергия повече от 10 години. Едноличен собственик на дружеството е Гинка Върбакова, която е и в Управителния съвет на Българската фотоволтаична асоциация / БФА/.

Групата е фокусирана в инвестиции и развитие на  проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/, има портфолио от дейности, свързани с изграждането и реконструкцията на енергийни обекти и инфраструктура, като развива, изгражда и управлява централи за производство на възобновяема енергия с капацитет над 100  MW. Инерком инвестира и в изграждането на енергийно ефективни жилищни и административни сгради. Стойността на бизнеса на групата е около 100 милиона.

От компанията заявиха, че имат амбицията, при спазване на регулаторната рамка, да развиват и увеличават дела на ВЕИ на пазарен принцип. Като потенциален купувач на активите на  CEZ  заявката на Инерком е да концентрира усилията си в иновативни решения, да инвестира в дистанционно отчитане и контрол, свързани с оптимизирането на дейността, подобряването на сигурността на доставките на електроенергия и понижаване на разходите за оперативно управление. Крайната цел е повишаване на качеството на услугите и намаляване на цената за крайния потребител.

От групата са категорични, че продажбата няма да доведе до промени за потребителите на ЧЕЗ. Продажбата не застрашава крайните потребители и сигурността на доставките на електрическа енергия, тъй като основният бизнес на ЧЕЗ България - разпределение и снабдяване с електроенергия, е силно регулиран както от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, така и от Комисията за Финансов надзор /КФН/, тъй като става въпрос за публични дружества. Контрол върху сектора периодично осъществява и КЗК, която извършва проверка на дейността им.

От групата потвърдиха, че ще се разчита на добрия мениджмънт и кадри на ЧЕЗ за управлението и развитието на компанията.

В същото време от Инерком отбелязват, че в случая става въпрос сделка между две частни компании и определят като спекулативни и неверни твърденията, че Министерството на енерегетиката, КЕВР или правителството трябва да дадат предварително одобрение за избора на купувача. Намесата на държавата се свежда до контрол върху концентрацията, с цел да бъде запазена конкурентната среда в сектора, категорични са от компанията. Но подчертават, че смятат сами да поискат от КЕВР преглед на сделката и разрешение за одобряването й.

Инерком груп
активите на ЧЕЗ в България
сделка
КЗК
КЕВР
пазар на електроенергия
инвестиции
проекти
ВЕИ
По статията работи:

Галина Александрова