НАЧАЛО » технологии

Значителен ръст в производството на вятърна енергия в Азербайджан

fb
3E news
fb
20-08-2018 10:26:00
fb

Автор: Kamila Aliyeva, www.azernews.az/

Вятърните паркове на Азербайджан са произвели 14,1 милиона киловатчаса електроенергия през януари-юли 2018 г., което е с 63,9% повече в сравнение със същия период на миналата година. В същото време слънчевите централи генерират 23,4 милиона киловатчаса електроенергия, съобщава Trend, цитирана от www.azernews.az/.

Потенциалът на страната за вятърна енергия е 350 мегавата, а за слънчева -  50 мегавата. През следващите няколко години пък биоенергията ще може да достигне 20 мегавата, показват данните на  Държавната агенция за алтернативни и възобновяеми енергийни източници.

Електроцентралите в Азербайджан генерират 13,5 милиарда киловатчаса електроенергия през януари-юли 2018 г., което показва увеличение с 2,6% в сравнение със същия период на 2017 г., според доклада.

Общо 12,99 милиарда киловатчаса от общата електроенергия, генерирана през отчетния период, представлява търговска електроенергия, която е с 3,1% повече в сравнение с януари-юли 2017 г.
Топлоелектрическите централи генерират общо 11,77 млрд. Киловатчаса  електрическа енергия през януари-юли 2018 г., което е с 3,5% повече в сравнение със съответния период на 2017 г.

Водните централи в Азербайджан генерират 1,18 милиарда киловатчаса електричество за търговска цел през януари-юли 2018 г. или с 1,5% по-малко в сравнение със същия период от 2017 г.

Azerenerji OJSC е основният производител на електроенергия в Азербайджан. Компанията притежава стотици подстанции и десетки електроцентрали. Капацитетът за производство на електроенергия на Азербайджан е 7,172,6 мегавата, което дава възможност да се генерират годишно около 24 милиарда киловатчаса електроенергия. Това позволява на Азербайджан да изнася ежегодно 2,1 милиарда киловатчаса електроенергия.

Днес делът на алтернативните енергийни източници в електроснабдяването на Азербайджан е 9,5%. През последните години развитието на възобновяемите енергийни източници в Азербайджан, най-голямата държава в Южен Кавказ на брега на Каспийско море, беше в центъра на вниманието. Понастоящем страната е в състояние напълно да задоволи собствените си енергийни нужди и се стреми да доставя електроенергия на европейския пазар.

Азербайджан успя да изгради силна енергийна система за по-малко от 20 години, да извърши реконструкция и обновяване на стари производствени мощности и да създаде нови.

Богатата на ресурси държава генерира енергия чрез водноелектрически, вятърни и слънчеви електроцентрали, както и инсталации за биогаз. В момента капацитетът на електроенергийната система на Азербайджан надхвърля 12 000 мегавата. Общият потенциал на възобновяемите енергийни източници е значителен.

Голяма част от капацитета на страната в тази област е в слънчевата енергия, като потенциалът й се оценява на 5000 мегавата. Около 4500 мегавата представляват вятърна енергия, 1500 мегавата - за биомаса, 800 мегавата - за геотермална енергия, а останалите 350 мегавата - за малките водноелектрически централи (ВЕЦ).

Държавната агенция за алтернативни и възобновяеми енергийни източници на Азербайджан определи областите, капацитета, сумите, които ще бъдат инвестирани в производството на 4200 мегавата през 2018-2020 г. и друга необходима информация.

През следващите години агенцията планира да реализира 23 проекта на стойност около 13 милиона манати като част от Стратегическата пътна карта за развитие на комуналните услуги (електрическа и топлинна енергия, вода и газ).

Проектите включват изграждане на вятърни, хидро и биогоривни електроцентрали с общ капацитет 4200 мегавата. Сметките включват  3500 мегавата вятърни централи, 500 мегавата за слънчеви централи и 200 мегавата за електроцентралите за биогорива. Цената на изграждането на вятърни електроцентрали ще бъде 10,2 милиона манати, слънчева - 1,48 милиона манати, и биогориво - 1,16 милиона манати.

Азербайджан
ВЕИ
вятърна енергия
соларни инсталации
енергийна система
структура на производството
износ
По статията работи:

Галина Александрова