НАЧАЛО » технологии

За пръв път от 130 години ВЕИ са изпреварили въглищата при потреблението на енергия в САЩ

fb
3E news
fb
29-05-2020 01:05:37
fb

Потреблението на енергия от възобновяеми източници (ВИ) за пръв път от 1885 г. е надхвърлило потреблението на въглища (крайното потребление на енергия в страната, а не за електроенергетиката). Това става ясно от съобщение на агенцията за енергийна информация към министерство на енергетиката на САЩ (EIA). Това се дължи на рязкото намаляване на производството от въглищните електроцентрали през последните години, а също така и благодарение на увеличените вятърни и слънчеви мощности. В сравнение с 2018 г. потреблението на въглища в САЩ е спаднало с почти 15 %, а общото потребление на възобновяемата енергия е нараснало с 1 %.

За сравнение на различните видове енергия EIA използва британските термични единици – BTU.

През 2019 г.  потреблението на въглища в САЩ е спаднало за шеста поредна година до 11,3 квадрилиона BTU, което е най-ниското ниво от 1964 г. Производството на електроенергия от въглища е спаднало значително за последното десетилетия, а през 2019 г. е спаднало до най-ниското ниво за 42 години. Потреблението на природен газ в електроенергийния сектор през последните години е нараснало значително. Газа е заместил голяма част от електроенергията, произвеждана по-рано от въглищните електроцентрали.

Общото потребление на възобновяема енергия в САЩ е нараствало четири поредни години и през 2019 г. е достигнало рекордното ниво от 11,5 квадрилиона BTU през 2019 г. От 2015 г. ръстът на възобновяемата енергия в САЩ почти напълно се е дължала на използването на вятъра и слънцето в електроенергетиката. През 2019 г. произведеното електричество от вятърна енергетика за пръв път е изпреварило производството и от хидроенергийни мощности (ВЕЦ).

Днес въглищата в САЩ се използват основно при производството на електроенергия – около 90 %, а останалите – в сектора на промишлеността.

Енергията, получавана от възобновяеми източници се използва във всеки сектор при крайното потребление на енергия. Около 56 % от потребяваната възобновяема енергия в САЩ се използва в електроенергетиката, но произведената от различните видове се потребяват и в промишлеността (22,6 %), в транспорта (12%), в жилищния сектор (7%), както и в търговския (2%).

Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
въглища
ВЕИ
По статията работи:

3E news