НАЧАЛО » технологии

Учени: За прехода към 100 % чиста енергия няма никакви пречки

fb
3E news
fb
12-02-2018 11:05:00
fb

При провеждане на компютърна симулация, международна група от учени е стигнала до извода, че пълният преход към възобновяеми източници на енергия през 2050 г. е не само възможен, но и не носи рискове с проблеми с електричеството и ще осигури също така възможност да намали стойността на единица енергия.

Mark Z. Jacobson  от Станфорд и колегите му от други университети в САЩ и Дания са използвали в изследването си данни от два компютърни модела. Първият прогнозира метеорологичните условия от 2050 до 2054 г. Това ще осигури възможност за прогнозиране на обема от енергия, който може да произвеждат вятърните турбини или фотоволтаичните централи. След това те комбинират тези данни с вторият модел, в който са включени разходите за енергия, произвеждана от по-устойчиви източници – геотермални, приливни централи или АЕЦ.

Във вторият модел са включени и централи и необходимите средства за съхранение на излишъците от енергия.

Заедно двата модела са могли да прогнозират обем на производство на енергия от различни източници и доколко това е в състояние да покрие променящата се необходимост от електричество от 2050 до 2054 г. в 20 региона в света. Чрез тестване на моделите по три сценария при различни обстоятелства, учените са стигнали до извода, че енергийните мрежи могат да поддържат стабилна работа при пълен преход към възобновяеми източници на енергия.

„На основата на тези резултати яз мога да заявя уверено, че няма никакви технически или икономически пречки за преход на целия свят към 100 процента чиста възобновяема енергия със стабилна електрическа мрежа и ниски разходи“, твърди  Jacobson.

Освен това се оказва, че цената на единица енергия в предложеният от Jacobson вариант ще е равна на една четвърт от цената на енергията, ако светът продължи да се придържа към настоящата стратегия на енергийно развитие.

Тази икономия в основата си се дължи на това, че в разчетите са включени разходите за здравеопазване и борбата с климатичните изменения, предизвиквани от изкопаемите горива, съобщава Stanford New

Според доклада на Международната агенция за възобновяеми източници на енергия, само след още две години произвежданата енергия от ВЕИ ще е по-евтина от тази, получавана от източниците на изкопаеми горива. Така преходът към чиста енергетика ще се окаже не само начин да бъде защитена околната среда, но и икономически изгодно решение.

 

https://news.stanford.edu/2018/02/08/avoiding-blackouts-100-renewable-energy/

ВЕИ
чиста енергия
АЕЦ
преход към чиста енергия
технологии
иновации
учени
По статията работи:

Маринела Арабаджиева