НАЧАЛО » технологии

ЕСО официално дава старт за строителството на вътрешен електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас

fb
3E news
fb
15-05-2019 10:12:00
fb

На официална церемония, в присъствието на представители на Министерството на енергетиката, ръководството на ЕСО, членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, народни представители от региона, областния управител на Ямбол Димитър Иванов, представители на местната власт, се дава старт на строителството на новия вътрешен електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас. На събитието присъстват представители на Изпълнителната агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия, съобщиха от Електроенергийния системен оператор /ЕСО/.

Електропроводът е с дължина 150 километра и свързва подстанция Марица Изток с подстанция Бургас. Той е част от вътрешната 400-киловолтова преносна електрическа мрежа на България. Въздушната линия е част от Група проекти „България – Гърция“, които са от общ интерес, съгласно Регламент 347/2013.

Проектът е от ключово значение за реализацията на приоритетния електроенергиен коридор “Север – Юг” и за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура. Електропроводът е от общосистемно значение за Република България и повишава сигурността на работа на преносната система.

За осъществяване на инвестициите е привлечено финансиране от европейския „Механизъм за свързване на Европа“ в размер на 60 млн. лева за изграждане на новия вътрешен електропровод 400 kV между п/ст Марица Изток и п/ст Бургас. Трасето на новата ВЛ 400 kV преминава през територията на осем общини Гълъбово, Тополовград, Тунджа, Елхово, Стралджа, Карнобат, Камено и Бургас.

Вътрешният електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас е един от петте проекта от общ европейски интерес, които Електроенергийният системен оператор осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура. Другите четири проекта са междусистемният електропровод между Република България и Република Гърция от п/ст „Марица Изток“ до п/ст „Неа Санта“ и вътрешните електропроводи 400 kV между п/ст „Марица изток и п/ст „Пловдив“, между п/ст „Марица изток“ и „ОРУ на ТЕЦ Марица изток 3“ и между п/ст „Варна“ и п/ст „Бургас“.

Представителите на Изпълнителната агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия ще посетят и подстанция „Бургас“, за да се запознаят с напредъка на строителството на съоръженията за присъединяване на вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас. Неговото начало беше поставено през месец ноември 2018 година.

Със старта на строителството на вътрешен електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас и изграждането на съоръженията за присъединяване наелектропровода 400 kV между Добруджа и Бургас Електроенергийният системен оператор решително продължава реализацията на петте проекта от общ европейски интерес, които дружеството осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура.

 

Електроенергийния системен оператор /ЕСО/
официална церемония
строителството на новия вътрешен електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас.
преносна електрическа мрежа
Група проекти „България – Гърция“
инфраструктура
електроенергиен коридор “Север – Юг”
трансевропейската енергийна инфраструктура
инвестиция
финансиране
„Механизъм за свързване на Европа“
По статията работи:

Галина Александрова