НАЧАЛО » технологии

„Енергоремонт Холдинг” спечели проекта за реконструкция на подстанция Карнобат

Обновяването е част от плана на ЕСО за развитие на електропреносната мрежа и е поредният проект за модернизация на енергийна инфраструктура, реализиран от компанията

fb
3E news
fb
02-11-2016 01:27:00
fb

„Енергоремонт Холдинг”АД, една от най-големите структури в България, специализирана в ремонт, рехабилитация, модернизация и изграждане на енергийни мощности и съоръжения, участва и спечели нов проект за инженеринг - ”Реконструкция на Открита разпределителна уредба(OPУ) 110 кV в подстанция”Карнобат” 220/11020/10.5kV”.

Възложител е Електроенергийният системен оператор (EСО). Стойността на новия договор е 6 млн. лв.

Реконструкцията на подстанция „Карбонат” е наложителна и в същото време е доста трудно начинание, тъй като съоръжението е въведено в експлоатация преди почти 60 години. В момента подстанцията работи с две открити разпределителни уредби (ОРУ) 220 kV и 110 kV и една закрита разпределителна уредба 20 kV . Експлоатационният ресурс на прекъсвачи, измервателни трансформатори, разединители и вентилни отводи е изтекъл и липсват резервни части за тях.

Обновяването на съоръжението е включено в плана за развитие на преносната система в Република България за периода 2015-2024 година на оператора. Подстанция "Карнобат” захранва тягови подстанции на ДП ”Национална компания Железопътна инфраструктура”, БДЖ, подстанция”Завет” и др.

„Спечеленият нов проект показва стабилното развитие на „Енергоремонт Холдинг”, техническият и кадровият му потенциал да изпълнява важни и големи проекти от енергийната инфраструктура. Той е продължение на досегашното ни партньорство и опит, които имаме от работа с ЕСО. Всички материали и съоръжения, които ще бъдат монтирани и въведени в експлоатация, ще отговарят на европейските и международни стандарти, а изпълнените дейности ще бъдат с най-високо гарантирано качество", коментира председателят на Управителния съвет на холдинга и финансов директор инж. Иван Личев.

Първият етап от реализация на проекта е свързан с проектиране и изработване на работен проект. Вторият обхваща доставка на оборудване, изпълнение на строително-монтажни дейности и електромонтажни дейности. Срокът за проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация е 551 календарни дни.

"Енергоремонт холдинг" е публична компания. Основната й дейност е насочена в областта на транспортна инфраструктура, проекти по екология, ядрена енергетика, поддръжка и ремонт на петролни и газови съоръжения.

В България "Енергоремонт холдинг" е изпълнявала успешно проекти  в областта на енергетиката - изграждането на сероочистващи инсталации в ТЕЦ "Марица-Изток 2", поддръжка на съоръжения в "Мини Марица-Изток", различни проекти в района на Маришкия басейн и енергетиката в ТЕЦ "AES Гълъбово", "Контур Гобал Марица изток 3", както и спрения засега АЕЦ "Белене. Също толкова успешна е и работата по проекти в сферата на транспортната инфраструктура - изграждане на подстанция и електрическа мрежа на част от метрото в София и модернизации на "Национална компания Железопътна инфраструктура". Компанията има открити представителства в Ливан, Сърбия.

Енергоремонт холдинг
ЕСО
Реконструкцията на подстанция „Карбонат”
По статията работи:

Галина Александрова