НАЧАЛО » технологии

„Енергоремонт Холдинг“ продължава строително-монтажните работи на подстанция Карнобат

fb
3E news
fb
07-09-2017 01:27:00
fb

„Енергоремонт Холдинг“ АД продължава  изпълнението на строително-монтажни дейности по тягова подстанция „Карнобат“,  част от проекта“Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци  на жп линия Пловдив-Бургас-възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“, съобщиха от дружеството.

Обектът се финансира от ОП“Транспорт и Транспортна инфарструктура“ и е част от проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци по жп линия Пловдив-Бургас-възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанци Бургас, Карнобат и Ямбол“.

Вече приключиха всички демонтажни работи и започнаха изкопни работи до етап земна основа за фундаменти.Успешно завършиха и 72 -часовите проби и пусково-наладъчни дейности на подстанция Бургас. Тя и подстанция Ямбол са въведени в пробна експлоатация и предстои издаване на акт 15, уточняват от ЕРХ.  

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОП“Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“. Стойността му е 21  339  147.60 лв. с ДДС. Строителният надзор се осъществява от ЕТ“Ел Транс инженеринг- ВМ

Успешното му завършване ще позволи достигане на проектни скорости от 130-160 километра в час по жп линията Пловдив-Бургас, ще съкрати времето за пътуване. Сертификатите за оперативна съвместимост на всички етапи от изпълнението на договора ще гарантират високи стандарти.

„Енергоремонт холдинг“
подстанция „Карнобат“
рехабилитация
железопътната инфраструктура
По статията работи:

Галина Александрова