НАЧАЛО » технологии

Енергийните министри от ЕС обсъждат европейските цели за възобновяема енергия и енергийна ефективност на неформалната среща в София

fb
3E news
fb
18-04-2018 06:24:00
fb

На неформално заседание на 19 април в София, министрите на енергетиката от Европейския съюз ще обсъдят европейските цели за възобновяема енергия и енергийна ефективност за 2030 г., както и механизмите и регламентите за тяхното прилагане и постигане, съобщиха от WWF България.
"Подкрепата за по-високи цели за 2030 г. е от съществено значение за стартиране на процеса за привеждането на европейските климатични и енергийни цели в съответствие с Парижкото споразумение. Лидерите на ЕС вече се съгласиха, че до края на годината ще финализират новата дългосрочна стратегия в областта на климата, за да се постигнат целите от Париж. Ако държавите-членки понастоящем се ангажират с по-високи цели за възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност за 2030 г., те ще докажат и ще дадат ясен сигнал на бизнеса, че действията в областта на климата са мерки, които ЕК ще подкрепя в дългосрочен план“, коментира Имке Любке, ръководител на отдел "Климат и енергия" в Европейския политически офис на WWF.

Целта на срещата в София е държавите-членки да надградят нарастващата подкрепа за поддържането на фокуса за Парижкото споразумение  и да увеличат подкрепата в областта на климата чрез стимулиране на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Официалният Съвет на министрите по енергетика в началото на юни ще бъде последната възможност за достигане на по-високите цели повишаване на тази политическа амбиция.

„Към днешна дата на всички е ясно, че дискусията се премества и фокусира в по-дългосрочен план от целите за 2030 г. Имено затова WWF, но и гражданското общество в България, дава своята силна подкрепа за реформите в ЕС и по-конкретно вполитиката на Съюза в областта на климата и енергетиката, които в крайна сметка, ще доведат до стимулиране на икономическия растеж, ще спомогнат за развитието на нови модерни зелени работни места. Ще защитят околната среда и ще насърчат устойчивостта. Не на последно място, ще подобрят здравния статус и благосъстоянието на хората“, заяви Георги Стефанов, ръководител програма „Климатични промени и Зелена икономика“ към WWF България.

WWF подкрепя въвеждането на цели за енергоспестяване от най-малко 40%  и за възобновяема енергия от най-малко 45% за 2030 г., за да се осигури максимална полза за европейските граждани и да се помогне на ЕС да приеме Парижкото споразумение.

WWF използва възможността да покани медиите на специално организираното събитие преди неформалната среща на Съвета на енергийните министри, организирано от Грийнпийс, като част от Коалиция за климата, на площада пред НДК. Там, между фонтана и билетния център в 08:15 сутринта ще „изгрее“ огромен 25 метров банер - слънце, подхранван от силата на стотици хора от цяла Европа, които канят европейските министри да се срещнат лично с гражданите и да чуят желанията им за тяхното енергийно бъдеще и това на ЕС.

Директивите за възобновяемата енергия и енергийната ефективност и техните цели за 2030 г. предстои да бъдат финализирани в тристранни дискусии между Съвета на ЕС, ЕК и Парламента. Първоначалните целеви нива от - 27% ВЕИ и 30%  енергийна ефективност - бяха договорени от държавните глави на ЕС преди да бъде подписано по-амбициозното Парижко споразумение за изменението на климата. Противоречието е, че Европейският парламент подкрепя цели от 35% и за двете сфери, а Съветът на ЕС се придържаше към първоначалните нива. Това означава, че Съветът не е в съответствие с ангажиментите на ЕС в Париж за климата, което отслабва и цялата позиция на ЕС.

Някои държави-членки, като Швеция и Франция, обаче сега подкрепят по-високи цели. Нещо повече, миналия месец държавните и правителствени ръководители на ЕС призоваха и се съгласиха, че ЕК ще изготви нова дългосрочна стратегия на ЕС в областта на климата, в съответствие с Парижкото споразумение, която да бъде одобрена в  началото на 2019 г.

WWF
ВЕИ
министри на енергетиката
ЕС
неформална среща
европейските цели
възобновяема енергия
Енергийна ефективност
По статията работи:

Галина Александрова