НАЧАЛО » технологии

Енергийната борса стартира успешно търговията с електроенергия в рамките на деня

20 са регистрираните търговски участници, които вече могат да подават своите оферти купува/продава със срок на доставка след 00:00 ч. (ЦЕВ) на 12 април 2018 г.

fb
3E news
fb
11-04-2018 03:18:00
fb

Българска независима енергийна борса (БНЕБ), дъщерна компания на БФБ-София, обяви, че стартира успешно реалната работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“. Това стана факт в сряда, 11 април, в 15:00 ч. (14:00 ч. ЦЕВ).


20 са регистрираните търговски участници, които вече могат да подават своите оферти купува/продава за продукти със срок на доставка след 00:00 ч. (ЦЕВ) на 12 април 2018 г. Системата на БНЕБ поддържа 24-часова търговия, като оферти могат да се правят до 60 минути преди началото на доставката. Минималното количество електроенергия, което може да се търгува, е 100 киловатчаса и най-малката стъпка за наддаване е 10 евроцента.


„Производителите, включително тези от възобновяеми източници, търговците и консуматорите ще могат да се възползват от този нов пазарен сегмент, тъй като възможностите за търговия се доближават максимално до часа на физическа доставка. Това ще намали разходите за балансиране на търговските участници, поради оптимизиране на портфолиото им.“, коментира Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.


Със старта на търговията в най-краткосрочния сегмент, БНЕБ допълва портфолиото си от продукти за продажба на електрическа енергия. По този начин БНЕБ осигурява повече възможности за търговските участници, създава предпоставка за пълна либерализация на електроенергийния пазар, както и дава възможност за успешното включване на България в пазарното обединение на европейските пазари „В рамките на деня“, което цели отпадането на бариерите пред трансграничната търговия на електрическа енергия.


Българска независима енергийна борса (БНЕБ), дъщерна компания на БФБ-София, има лиценз за организиране на борсов пазар на електрическа енергия в България от 2014 г. Компанията осигурява надеждни, прозрачни и конкурентни платформи за търговия, които да дадат възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени посредством разнообразни продукти. За целта БНЕБ предлага борсови сегменти „В рамките на деня“, „Ден напред“ и „Централизиран пазар двустранни договори“.

БНЕБ е пълноправен член на MRC (Multi-Regional Coupling) и асоцииран член на PCR (Price coupling of regions). От 2016 г. БНЕБ е пълноправен член и на Асоциацията на европейските енергийни борси Europex. Повече информация за БНЕБ на: www.ibex.bg

БНЕБ
борсова търговия
електроенергия
БФБ-София
пазарен сегмент „В рамките на деня“
търговски участници
оферти
пазар на електрическа енергия
разходите за балансиране
Константин Константинов
либерализация
пазарното обединение на европейските пазари „В рамките на деня“
трансграничната търговия на електрическа енергия
По статията работи:

Галина Александрова