НАЧАЛО » технологии

ЕК увеличава финансирането за научни изследвания за разработване на ваксини, лечение и диагностика на COVID-19

fb
3E news
fb
06-03-2020 03:15:01
fb

След публикуването на покана за представяне на предложения на стойност 10 милиона евро през януари Комисията осигури допълнителни 37,5 милиона евро за спешно необходими научни изследвания за разработването на ваксина, лечението и диагностиката на COVID-19. Това действие е част от координирания отговор на ЕС на заплахата за общественото здраве, свързана с COVID-19.

С допълнителната сума от програмата „Хоризонт 2020“ Комисията увеличава до 47,5 милиона евро размера на спешната покана за представяне на предложения, която бе стартирана през януари с цел борба с епидемията от COVID-19 . Това позволи да бъдат избрани 17 проекта, включващи 136 научноизследователски екипа от целия ЕС и извън него, които ще започнат работа по разработването на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи, насочени към предотвратяване на разпространението на коронавируса.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: Извънредното финансиране от „Хоризонт 2020“ дава възможност на изследователите да започнат незабавно работа за справянето с епидемията от коронавирус на няколко фронта. Бързото мобилизиране на изследователската общност ни дава нова надежда, че скоро ще се доближим до нашата цел, а именно да спрем разпространението на вируса.

Понастоящем Комисията договаря споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с избраните бенефициери. 17-те проекта ще работят върху:

- Разработване на нови ваксини. Научните изследвания ще се съсредоточат върху разработването на профилактична ваксина и терапевтична ваксина, които ще бъдат използвани съответно за профилактика и лечение.

- Бързи тестове за диагностика на място. Ще бъдат положени по-големи усилия за осигуряване на по-бърза и по-точна диагноза от здравните работници на първа линия, което на свой ред ще намали риска от по-нататъшно разпространение на вируса.

- Нови лечения, при които ще бъде възприет двоен подход. Първо, ускоряване на вече започналото разработване на нови лечения (включително терапевтични пептиди, моноклонални антитела и широкоспектърни антивирусни средства) и второ, скрининг и идентифициране на молекули, които биха могли да работят срещу вируса, като се използват усъвършенствани техники за моделиране и изчисление.

- Подобряване на епидемиологията и общественото здраве, включително нашата готовност и отговор при епидемии. Тези проекти ще спомогнат за разработването на по-добри системи за наблюдение с цел ефективно предотвратяване и контрол на разпространението на вируса, както и за оценка на социалната динамика.

ЕК
технологии
инвестиции
COVID-19
По статията работи:

3E news