"Екопак България" отчете 1.534 млн. лв. инвестиции през 2017 г.

Компанията пуска автоматизирана линия за автоматично отделяне на алуминий до края на август

От рециклирането на 96 209 тона отпадъци от опаковки са спестени: 1 453 095 литра вода, 384 922 куб м от обема на депата в България, изсичането на 594 406 дървета, 148 669 барела петрол, 311 166 237 кВтч електроенергия. Това съобщи изпълнителният директор на "Екопак България" Тодор Бургуджиев при представянето пред журналисти на отчета на дружеството за 2017 г.

 

Лидерът в оползотворяването на отпадъци в България, „Екопак“ пуска в края на август нова технологична линия за автоматично отделяне на алуминий от отпадъците. Инвестицията се очаква да е от порядъка на 1 млн. 200 хил. лева, каза още Бургуджиев. Предстои разширяване на капацитета за рециклиране на фабриката в София, което ще отвори нови работни места.

Дружеството е първото, което ще изгаря RDF. Това е т.нар. твърдо гориво, получено от отпадъци, познато още като модифицирано гориво или  RDF (Refuse Derived Fuel), което  се получава чрез раздробяване и дехидратиране на твърди битови отпадъци (ТБО) чрез специална технология за преобразуване. RDF се произвежда основно от горими фракции като пластмаси и биоразградими отпадъци.  Изгарянето ще става в циментовите заводи, обясни изпълнителният директор.

Предизвикателствата пред „Екопак“ през 2018 г. са свързани с пакета за кръговата икономика. Той предвижда намаляването до почти пълно премахване през 2030 г. на пластмасовите опаковки за еднократна употреба и активно използване в опаковките  на биоразградими материали. Фокусира се също така върху рециклирането на материалите и в частност премахването на опасните вещества и замърсителите в  опаковките. Бургуджиев обясни, че пакетът за кръгова икономика има конкретно поставени цели. Така например изискванията са през 2030 г. всички пластмаси да са рециклируеми. В тази връзка дейността на компанията, свързана с оползотворяване на отпадъците се очаква да стане много по-активна.
Според изискванията оползотворяването от рециклирането на пластмаса през 2018 г. трябва да е от порядъка на 22,5 %,  през 2025 г. - 55 %, а през 2030 г. - 75 %. За пръв път Европейската комисия включва в материалите за рециклиране и алуминий. Причината е, употребата на т.нар. „кенове“ за бира и безалкохолни напитки. При общата преработка с другите метали той обърква процеса на металургичните предприятия и затова изискването вече е за отделно оползотворяване на отпадъка, съответно рециклиране, стана ясно от обясненията на изпълнителния директор на „Екопак“.
При хартията и картона в проценти този процес през тази година трябва да е от порядъка на 60 % и 75 % и 85 % съответно за 2025 г. и 2030 г. Това са показателите и за рециклирането на стъкло, като те растат и за дървесината и металите.

По думите на Бургуджиев едно от предизвикателствата пред бизнеса предвид новите изисквания свързани с намаляването на употребата на пластмасовите опаковки е свързано с екодизайна. Отсега се мисли какво да се премахне в една опаковка така, че тя да е по-олекотена, или пък как да се премине към използването на биоразградими отпадъци при изработката й.

Изпълнителният директор на „Екопак“ коментира и, че рециклиращата индустрия в България е много добре развита. Като пример той посочи, че по отношение на рециклирането на стъкло в България има три завода с капацитет за 350 хил. тона в сравнение с Румъния и Гърция, където има по 1, а в Сърбия и Македония няма. Страната ни разполага и със завод за рециклиране на хартия с капацитет от 100 хил. тона, а за пластмаса са 34. Два са заводите за рециклиране на стомана и алуминий.

 Тодор Бургуджиев определи 2017 г. като успешна за „Екопак България“. Дружеството държи дял от 41,50 % от пазара по оползотворяване на отпадъци. Оперира на 19 площадки за сортиране и е собственик на 15 сепариращи инсталации, които осигуряват над 250 работни места. Общият капацитет на сортиращите мощности е за 320 хил. тона. Дружеството оперира в 64 общини. Националната система за разделно събиране на отпадъци от опаковки включва общо 15 829 броя контейнера. Жителите, обхванати със системата за разделно събиране са 2 млн. и 570 хил.

Сключените договори с фирми за дейности с отпадъци са 47. Събраните отпадъци от опаковки се предават на преработвателите на стъкло, пластмаси, метали, дърво, хартия и картони, като се осигурява влагането им в производството на опаковки и опаковъчни материали. За изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване „Екопак“ има сключени договори с 24 рециклиращи компании.

 Един от най-успешните проекти остава  „От врата на врата“, който се осъществява от 2016 г. в Свиленград и в който с включени 100 домакинства, като на всяко е предоставен 240 литров индивидуален контейнер. Резултатът е рециклирани 11,5 тона отпадъци от опаковки през 2016 г. и повишаване на количеството на събрани отпадъци с 30 % с чистота на отпадъка – 95 %. Проектът се отчита като успешен в резултат на което през миналата година вече са включени нови 900 домакинства, като целта е през 2019 г. той да обхваща вече 3000 домакинства.


Бургуджиев отчете и като особено успешен стартиралият също през 2016 г. проект за събиране на отпадъци от опаковки от ХОРЕКА в общините Варна, Бургас и София, като ежедневно обслужваните обекти са 106. За период от една година, средно на месец се събират около 50 тона отпадъци с изключително висока чистота – 95 %

Най-голям дял в инвестиционната програма на Екопак през миналата година отново е за подмяната на контейнерите тип „ракла“ с тип „иглу. Според данните на дружеството направената инвестиция е на стойност 1 млн. 209 хил. лв.   

Общата стойност на инвестициите през 2017 г. е 1 млн. 534 хил. лв.

„Екопак“ има изключително добре разработена информационна и образователна кампания, базирана на повишаване на информираността на гражданите. Една от основните цели е работата с децата, където в игрова форма те се учат в опазване на околната среда. Най-новата инициатива е „Рециклиращо училище за чиста природа“.

„Екопак България“ е акционерно дружество, учредено през февруари 2004 г. от 18 водещи български и международни компании, бе право да разпределя печалба.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари