НАЧАЛО » технологии

Еврокомисията одобри 4 схеми за подкрепа на ВЕИ във Франция

fb
3E news
fb
07-10-2017 09:17:00
fb

Автор: Институт за енергиен мениджмънт /EMI/

Европейската комисия одобри - съгласно правилата на ЕС за държавните помощи - четири френски схеми за подпомагане на производството на електроенергия от разположени върху сгради и наземни вятърни и слънчеви инсталации за производство на електрическа енергия съгласно правилата на ЕС за държавните помощи. Схемите ще позволят на Франция да развие над 7 допълнителни гигавата мощности за възобновяема енергия.

Тези мерки ще помогнат на Франция да постигне целта си за 2020 г., а именно - дял от 23% ВЕИ в общото крайно потребление на енергия.

Комисар Маргрет Вестгер, отговаряща за политиката в областта на конкуренцията, заяви: "Схемите за подпомагане на средните и големи слънчеви и наземни вятърни мощности за производство на електрическа енергия ще помогнат на Франция да премине към нисковъглеродно, екологично устойчиво енергийно снабдяване. Мерките са допълнени от технологично неутрална тръжна процедура, която ще стимулира конкуренцията между слънчевите и вятърните инсталации и ще помогне на ЕС да постигне екологичните си цели."

Схемата за вятърна енергия има предварителен бюджет от 188 милиона евро годишно (или общо 3,8 милиарда евро в продължение на 20 години) и двете слънчеви схеми имат предварителен бюджет от 232 милиона евро годишно (или общо 4,6 милиарда евро 20 години). Последната схема ще подпомогне както наземните вятърни мощности, така и слънчевите инсталации на сушата, с предварителен бюджет от 6 милиона евро годишно (или общо 124 милиона евро за 20 години). Получателите на помощта ще бъдат избрани чрез участие в търгове между 2017 г. и 2020 г.

Одобрените схеми се състоят от следните мерки:

 -   Схема за подпомагане на наземни вятърни мощности, която ще предостави подкрепа за 3 гигавата допълнителен капацитет през следващите три години под формата на премия над пазарната цена (така наречената "feed-in-premium"или "complément de rémunération") за оператори на средни и големи мощности, мащабни наземни инсталации с повече от 6 турбини или с най-малко една турбина, надхвърляща 3 мегавата.

 -   Схема за подкрепа на слънчеви мощности за големи фотоволтаични инсталации, разположени върху сгради. Инсталациите ще получат преференциални тарифи (feed-in-tariffs), ако са мощности от 100 до 500 киловата или премия над пазарната цена, ако са мощности между 500 киловата и 8 мегавата, за период в продължение на двадесет години.

-    Схема за подкрепа на слънчеви мощности за големи фотоволтаични инсталации, разположени на земята. Търгът ще предостави подкрепа за до 3 гигавата допълнителен капацитет чрез премия над пазарната цена за над двадесет години.

-    Схема за подпомагане на допълнителен капацитет от 200 мегавата, достъпна както за разположени на сушата вятърни, така и за слънчеви инсталации, които не надвишават 18 мегавата.

Четирите схеми са придружени от подробен план за оценка, за да се оцени тяхното въздействие. Резултатите от тази оценка ще бъдат представени на Комисията през 2022 г. с междинен доклад, който ще бъде представен през 2018 г.

Комисията оцени всичките четири схеми съгласно правилата на ЕС за държавните помощи, които гарантират, че използването на публични средства е ограничено и няма свръхкомпенсация. ЕК стига до заключението, че мерките ще увеличат дела на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, в съответствие с екологичните цели на ЕС, докато нарушаването на конкуренцията, причинено от държавната подкрепа, ще бъде сведено до минимум.

Европейска комисия
Франция
схеми за подпомагане
възобновяема енергия
ВЕИ
вятърни мощности
фотоволтаични инсталации
допълнителен капацитет
По статията работи:

Галина Александрова