НАЧАЛО » технологии

Делът на ВЕЦ в производството на ток расте до 16.58 %

fb
3E news
fb
27-02-2018 08:35:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия към последните дни на февруари продължават да са с отрицателни стойности, но намалява и то не малко и положителната тенденция при износа на той. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната система  остават отрицателни, но пък положителната тенденция при дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) е впечатляваща. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода 1 януари – 25 февруари спрямо същия период на 2017 г. Данните все още обхващат сравнявания период на 2017 г. с продължително ниски температури и спрян износ.

Производството на електроенергия за периода 1 януари – 25 февруари 2018 г. е от порядъка на 7 580 826 MWh в сравнение от 8 281 835 MWh за същия период на предходната година, което е спад (минус) 8.46 %.

Потреблението на електроенергия бележи понижение от (минус) 10.44 % до 7 129 088 MWh. За сравнение през врмето от 1 януари до 25 февруари на 2017 г. потреблението е било в обем от 7 960 127 MWh.

Износът на ток запазва положителната си тенденция и при него, според данните на оператора се наблюдава  нарастване (плюс) с 40,42 %  за времето от началото на годината почти до края на февруари. Така например, ако през сравнявания период на 2017 г. износът е бил в обем от 321 708 MWh, то за настоящия той възлиза на 451 738 MWh. Трябва да посочим, че преди две седмици ръстът бе от порядъка на 84%, впоследствие – 54%.  
Участието на базовите централи от началото на януари до 25 февруари тази година се понижава до 6 566 125 MWh при 7 318 494 MWh за предходната, което е понижение (минус) от 10.28 %.

Спад (минус) от 3.14 % се отчита и при участието на ВЕИ в преносната мрежа – до 186 382 MWh при 192 425 MWh за сравнявания период на миналата година. Спадът се дължи както на отрицателните стойности при производството на вятърна енергия (- 4.20 %), така и от биомаса (-3.83 %), а положителните стойности (+ 2.01%) са недостатъчни за покриване на отрицателния дял.

Спадът в дела на ВЕИ в разпределителната за периода от началото на годината до 25 февруари е значително по-висок и достига до (минус) – 11.96 % или до 217 324 MWh при 246 838 MWh. В случая основният спад се дължи на дела на вятърните мощности (минус 18.49 %) , като не може да не се отбележи и високият отрицателен дял на фотоволтаичните мощности – минус 7.85 %, а положителното участие на биомасата (плюс 9.39 % ) е изключително слабо за покриване на отрицателните данни.

Затова пък при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за пореден отчетен период се наблюдава добра положителна тенденция. Така например, ако от началото на годината до 25 февруари 2017 г. участието на ВЕЦ е било в обем 524 078 MWh, то за сравнявания период на тази година то достига до 610 995 MWh, което е ръст (плюс) от 16.58 %.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
Износ на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева