НАЧАЛО » технологии

Делът на ВЕИ в преноса и разпределението намалява, но участието на ВЕЦ нараства с 69 %

fb
3E news
fb
22-05-2018 02:56:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия, участието на базовите централи, както и делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) за периода от началото на годината към 20 май остават отрицателни. Спад има и при износът на ток, въпреки че данните са положителни. Затова пък водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да запазват участието си на изключително високо ниво – почти до 70 процента. Това става ясно от данните Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс от 1 януари до 20 май 2018 г. спрямо същия период на миналата година.

Производството на електроенергия от началото на настоящата година до първите двадесет дни на месец май е в обем от 17 309 160 MWh. За сравнение, през миналата година то  е било в обем от 18 146 296 MWh. Това е спад (минус) от 4.61 %.

Потреблението на електроенергия също е отрицателно и е от порядъка на 6.49 % до 15 561 310 MWh. За сравнение през първите почти пет месеца на миналата година потреблението е било значително повече – 16 641 575 MWh.

Участието на базовите централи е близо до отчетените преди седмица отрицателни данни, които може да се определят като високи. Така например, ако производството от базовите централи за времето от началото на 2017 година към 20 май е било 15 589 701 MWh, то сега спада (минус) до 13 919 716 MWh, или до минус 10.71 %.

Ако преди седмица имаше слабо подобрение при дела на ВЕИ в преносната и разпределителните мрежи, то сега се наблюдава, макар и слабо влошаване на данните, става ясно от прегледа. Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период на тази година спада (минус) с 2.10 % - до 492 704 MWh, при 503 257 MWh. Отрицателни са данните за участието както на мощностите от вятър (минус 1.21 %), така и на фотоволтаичните (минус 1.97 %)  и тези на биомаса (минус 6.46 %).

Доста по-високо е нарастването на отрицателния дял при дела на ВЕИ в разпределителната мрежа. Според данните на ЕСО за периода от началото на тази година до 20 май спадът е от порядъка на 11.71 % до 631 682 MWh, спрямо 715 432 MWh за същото време на 2017 г. В този сегмент делът на биомасата остава положителен – плюс 7.18 % , но спадът при вятърните (минус 10.66 %) и фотоволтаичните (минус 15.91 %)  мощности е значителен.

На фона на поредицата от отрицателни показатели няма как да не прави впечатление високият положителен дял на дела на ВЕЦ. Според данните от 1 януари до 20 май тази година производството от ВЕЦ расте до 2 265 058 MWh в сравнение с 1 37 906 MWh, което е плюс 69.30 %. 

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева