Градове без пари в брой: Какви са ползите от дигиталните разплащания

Глобално проучване на Visa показва, че нарастващото използване на електронни разплащания има положителни икономически измерения за градовете

Източник: Visa България

Нарастващото използване на електронни разплащания чрез мобилно устройство или банкова карта би могло да донесе ползи в размер на 470 милиарда долара годишно за 100 града, включени в специално проучване на Visa, проведено от Roubini ThoughtLab. Тази сума се равнява приблизително на 3% от средния БВП на тези градове, показва проучването, което разглежда икономическото въздействие на увеличаващото се потребление на дигиталните разплащания в големите градски центрове по света.

„Градове без пари в брой: Осъзнаването на ползите от дигиталните разплащания“, е уникално проучване, което измерва потенциалните нетни ползи, установени в градове, които преминават към „постижимо ниво на безкешови разплащания“ – т.е., когато цялото население на даден град премине към дигитални разплащания, равняващи се на разплащанията, които правят най-активните 10% от потребителите в този град днес. Проучването не се фокусира върху изчезването на парите в брой. По – скоро цели да определи количествено потенциалните ползи и цената на значителното увеличаване на дигиталните разплащания.

Данните очертават незабавните и дългосрочни ползи за трите основни групи – потребители, бизнес и правителства, които са резултат от намаляването на парите в брой:

- Потребителите от 100-те града биха могли да се облагодетелстват от  преки нетни ползи в размер на близо 28 милиарда долара годишно. Това би било резултат от влиянието на различни фактори, сред които 3.2 милиарда часа спестено време от банкиране, пазаруване и трансакции и в допълнение – намаляване на престъпленията, свързани с пари в брой.

- Бизнесът в 100-те града би могъл да получи над 312 милиарда долара годишно под формата на преки нетни ползи. Това би се случило в резултат от различни фактори като 3.1 милиарда часа спестено време от обработката на входящи и изходящи плащания и увеличени приходи от продажби, произтичащи от разширените онлайн и клиентски бази. Проучването сочи също, че приемането на пари в брой и чекове струва на бизнеса 7.1 цента от всеки получен долар, в сравнение с 5 цента от всеки долар, получен от дигитални източници.

- Правителствата в 100-те града биха могли да реализират преки нетни ползи от 130 милиарда долара годишно. Това би се случило вследствие влиянието на различни фактори като увеличение на данъчните приходи, засилен растеж на икономиката, спестявания от оптимизиране на административната дейност и по-ниски разходи за криминално правосъдие, заради намалените престъпления, свързани с парите в брой.

„Проучването показва ясно какви са ползите за потребителите, бизнеса и правителствата, когато градовете преминават към дигиталните разплащания,“ казва Елън Ричи, заместник-председател и главен директор за управление на риска във Visa. „Обществата, които заменят разплащанията в брой с дигитални, виждат ползите в ускорения ръст на икономиката, намаляването на престъпността, по-високите заплати и повишената продуктивност на работниците.“

С повишаването на употребата на дигитални разплащания в градовете, позитивните последици стигат отвъд финансовите ползи за потребителите, бизнеса и правителствата. Преминаването към дигитални разплащания може да има огромен ефект и върху икономическото състояние на градовете, включително БВП, работни места, заплата и растеж на продуктивността.

„Употребата на дигиталните технологии – от смартфони и други мобилни устройства и аксесоари до изкуствен интелект и коли без шофьори - бързо трансформира начина, по който жителите на града пазаруват, пътуват и живеят,“ казва Лу Сели, директор на Roubini ThoughtLab. „Според нашето проучване, без здрава основа в електронните разплащания, градовете няма да могат напълно да уловят дигиталното си бъдеще.“

„Градове без пари в брой: Осъзнаването на ползите от дигиталните разплащания“ отправя 61 препоръки към политиците как да помогнат на градовете си да станат по-ефективни, като  се адаптират към дигиталните разплащания. Препоръките включват програми за финансово ограмотяване, стимулиране на иновациите, фокусирани върху разрастването на новите платежни технологии, създаването на сигурни платежни системи с отворен цикъл във всички транспортни мрежи и др.

Visa и Roubini Thoughtlab създадоха онлайн приложение за визуализация на данни като допълнение към „Градове без пари в брой: Осъзнаването на ползите от дигиталните разплащания“. Приложението дава възможност всеки, който го използва, да увеличи или намали нивото на употреба на дигитални разплащания във всеки от 100-те града, участващи в проучването, за да разбере по-добре какви са ползите, ако светът зависи по – малко от парите в брой. Посетете онлайн приложението за визуализация на данни и вижте  доклада на: www.visa.com/cashlesscities.

Roubini Thoughtlab, водеща фирма в сферата на икономическите проучвания, базирани върху доказателства, проучи 3000 потребители и 900 компании през 2016 г. в шест града (Токио, Чикаго, Стокхолм, Сао Паулу, Бангкок и Лагос), които представят различни нива на зрялост по отношение на дигиталните разплащания. Тези проучвания изследват употребата, приемането, разходите и ползите от физическите и дигиталните пари. След това учените прилагат тези данни въз основа на конкретна демографска и икономическа информация към 94 други града по света, за да установят нетното влияние на прехода към икономика без пари в брой върху потребителите и бизнеса на всяко отделно място. Чрез други източници, проучването успява да установи очакваните ефекти върху правителствата. Учените използват данни на Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и други уважавани вторични източници на информация, за да затвърдят резултатите от проучването и да изградят общите заключения. За да определи „каталитичния“ ефект (икономически ръст, продуктивност, работни места и заплати), който преходът към дигиталните разплащания би имал върху всеки един от 100-те анализирани града, се използва иконометричният модел National Institute Global Econometric Model (NiGEM), прилаган от различни централни банки и други институции. Visa е само спонсор на проучването, а Roubini Thoughtlab провеждат и управляват изследването и разработват анализа на данните.

Visa Inc. е световен лидер в дигиталните разплащания. Нашата мисия е да свързваме света чрез най иновативната, надеждна и сигурна мрежа за разплащания, като създаваме възможност  потребителите, бизнеса и икономиките да процъфтяват. Нашата модерна глобална мрежа за обработка на данни, VisaNet, гарантира сигурни и надеждни разплащания в целия свят и може да обработва над 65 000 съобщения за трансакции в секунда. Иновациите, които са постоянно във фокуса на компанията, са катализатор за бързия растеж на свързаната търговия през всяко едно устройство и са движещата сила за постигането на мечтата за безкешово бъдеще за всеки, навсякъде. В периода на преход от аналогов към дигитален свят Visa посвещава своята марка, продукти, хора, мрежа и обхват на преобразяването на бъдещето на търговията.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари