Ветроенергиен парк „Свети Никола“ е готов да посрещне зимуващите гъски

През 2017 година ВЯЕЦ „Св. Никола“ е активирала системата за спиране на турбини за предотвратяване на риск от сблъсък с птици за общо 86 часа

Източник: Ей И Ес България

Най-големият ветроенергиен парк в България -  „Св. Никола“, е готов да посрещне ятата от гъски, които  посещават  района през най- студените зимни месеци, когато сладководните езера при Шабла и Дуранкулак замръзнат.  

Вятърният парк, опериран от ЕЙ И ЕС България, прилага  система за спиране на турбините в рискови за прелетните и зимуващите птици ситуации. Основната цел на системата е ефективното управление и минимизиране на риска от смъртност на птици от роторите на вятърни генератори. Така например през 2017 година ВяЕЦ „Св. Никола“ е спирал работа за общо 86.17 часа. Системата гарантираща безопасността на гъските е част от цялостната грижа за застрашените видове птици във ВЕП Свети Никола.

Вятърният парк следи за прелитащи и хранещи се птици чрез  комбинация от радарна система и обучени орнитолози. По време на периодите на есенна миграция и зимуване орнитолозите на „Св. Никола“ извършват ежедневни наблюдения на местоположението и числеността (включително и на видовия състав) на птиците, както и на поведението при хранене на ятата.

Данните от последния годишен орнитологичен доклад на ветропарка  за 2016 година показват, че системата работи ефективно. В периода 1 декември 2015 – 30 март 2016 г. във въздушното пространство на парка са наблюдавани в полет и при хранене общо около  130 000 гъски, от които 6000 от вида Червеногуша гъска, като най-голямо присъствие е регистрирано през втората половина на януари и, както в предходните години, така и при направените в посочения период общо 480 проверки около турбините  не са регистрирани сблъсъци на птиците с турбините.

Съгласно Международния съюз за защита на приpодата (IUCN),  природозащитният статус на Червеногушата гъска от 2015 г. се е подобрил от „застрашен“ на „уязвим“ като основание за това е постоянно увеличаващата се численост на световната популация. България е едно от основните места за зимуване на този вид, който често се среща в ята, заедно с по-многочислената Голяма белочела гъска.

ЕЙ И ЕС присъства в България от 2001 г. и е сред най-големите инвеститори за последните 25 години с вложения, надхвърлящи 1.6 млрд. евро. ЕЙ И ЕС България е мажоритарен собственик на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, която оперира най-големия ветроенергиен парк в страната – „Свети Никола” край Каварна, собственик на една от най-новите и модерни топлоелектрически централи в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”, на съоръжението за депониране на отпадъци край село Обручище, както и на Център за Споделени Услуги в София.

Корпорацията ЕЙ И ЕС (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 200. Ние осигуряваме достъпна и устойчива енергия в 16 страни чрез разнообразен портфейл от разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми енергийни източници. Нашите 18 000 служители са отдадени на идеята да постигат високи оперативни резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света. Приходите ни през 2016 година са на стойност 14 милиарда долара, като притежаваме и управляваме активи за общо 36 милиарда долара.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари