НАЧАЛО » технологии

ВЕИ търговете в ЕС: статус и първите извлечени поуки

fb
3E news
fb
10-08-2018 09:09:00
fb

Докладът на CEER представя анализ на националния опит с тръжните схеми за подпомагане на възобновяемите източници в Европа и завършва с някои практически препоръки. Документът показва прехода от административно определяните цени за подпомагане на ВЕИ към конкурентни тръжни процедури. Тази тенденция е приветствана от CEER, тъй като насърчаваните чрез такива процедури ВЕИ мощности обикновено са с по-ниска себестойност, което е от полза за европейските потребители на енергия. Това се казва в публикация на Института за енергиен мениджмънт (EMI)

https://www.emi-bg.com/bg/home/article/5b598580ccffbf01007f880d

 

По-конкретно, както CEER посочва, докладът има за цел да даде поглед на политиците по различните аспекти на конкурентните тръжни процедури за определяне на нивото на подкрепа за ВЕИ, по - специално  от представяне на различните избрани варианти за дизайн  до предоставяне на първа оценка на опциите в избрани държави-членки.

 

Регулаторите посочват също, че документът им трябва да се чете в контекста на текущото преразглеждане на политиките относно възобновяемите енергийни източници на ЕС, целта на които е прозрачността, конкуренцията, недискриминационната основа и ефективността да станат стандартните критерии за подкрепа на ВЕИ схемите в цяла Европа.

 

 

 

ВЕИ
CEER
тръжни схеми за подпомагане на възобновяеми източници
ЕС
политика на ЕС за ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева