НАЧАЛО » технологии

ВЕИ не могат да заместят АЕЦ, но могат да се допълват за постигане на целите на Парижкото споразумение за климата

fb
3E news
fb
11-07-2017 05:16:00
fb

Дойде времето да свършат илюзиите относно ВЕИ, тъй като атомната енергетика ще играе и занапред много важна роля. Искането на обществото  по повод необходимостта от увеличението на ВЕИ в енергоснабдяването е разбираема, но според  Академията на науките на Франция е невъзможно да се откажем от атомната енергетика и от въглищната генерация. Според изявлението на енергийния комитет на Френската академия на науките, избирателите са длъжни да искат от своите правителства да разглеждат реални сценарии, които не са основани на митове и на фалшиви представи. Необходимо е ясно да се заяви, че е невъзможно да се осигури енергоснабдяването на конкретна страна само чрез ВЕИ. Нужен е такъв модел, който задължително да отчита ролята на атомната енергетика в близките десетилетия, пише вестник Magyar Idők.

От доклада на френските учени става ясно още, че обществото може да стигне до погрешния извод за това, че масовото разпространение на ВЕИ може изцяло да замени атомната и въглищната генерация. В програмите за преминаване на употреба на ВЕИ не се отчитат в достатъчна степен ограниченията от физически, технически и икономически характер. При планирането е необходимо да се разбере, че номиналната мощност на вятърните и слънчевите електроцентрали се различава от работната мощност. Във Франция вятърната генерация достига 23%, а слънчевата – 13% от общото енергопроизводство в страната.

Това показва, че няма и не може отделните страни да имат една и съща енергийна политика. Всяка страна е длъжна сама да определи състава на енергийната си кошница, изхождайки от географските и климатичните си особености. Доколкото иде реч за енергийните източници, зависещи от климатичните условия и продължителността на деня, операторите на енергосистемите са длъжни да осигурят енергийните потребности през нощта, както и в условия на безветрен климат. Този проблем не може да бъде решен с обединението на Европейските енергомрежи.

Акумулацията и съхранението на електроенергията в промишлени мащаби не е решение. За задоволяване на потреблението на Франция например, е необходимо да бъде „складирана“ електроенергия в обем 2,85 ТВтч, което означава, че трябва да бъде изграден акумулаторен парк с 12 млн. тона батерии, които да осигурят този енергиен капацитет. В такъв случай биха били нужни 360 хиляди тона литий, при положение, че в световен мащаб този рядък метал се добива  в обем от 40 хиляди тона годишно, т.е. 9 пъти повече от световния годишен добив.

Авторите на доклада оценяват резултатите на немската енергийна революция, отчитайки, че делът от ВЕИ в Германия е нараснал на 30%. Делът на атома се е съкратил до 13%, а въглищната генерация остава без изменение - 55%. За увеличаването на ВЕИ е необходимо да се установи мощност на въглищната генерация в обем от 13 ГВт. Затова според френските учени немската енергийна революция не може да бъде наречена успешна. Германия преди е била една от тези страни, в които е било отчитано най-високото ниво на въглеродни емисии. И Германия все още плаща втория най-скъп ток в Европа.

Френските учени обръщат внимание на противоречията в политиката, насочена към намаляването на въглеродните емисии и опазване на климата и в същото време на опитите за намаляване на дела на атомната енергетика. Увеличението на дела на ВЕИ неминуемо ще доведе до ръст на цените и на емисиите СО2 и едновременно с това - до намаляване на енергийната сигурност, се казва още в доклада на Френската академия на науките.

ВЕИ
АЕЦ
складиране на електроенергия
въглеродни емисии
Парижко споразумение за климата
По статията работи:

Маринела Арабаджиева