НАЧАЛО » технологии

ВЕИ секторът държи 20% от глобалното производство

fb
3E news
fb
04-04-2017 07:32:00
fb

Независимо, че през 2016 г. световната икономика е продължила да расте, емисиите от парникови газове са се понижили. Експертите смятат, че това се дължи на по-голямото използване на възобновяемите енергийни източници на енергия (ВЕИ) в Китай и САЩ.

Възобновяемите източници на енергия ще станат важна част от глобалният енергиен сектор. Сега на дела на възобновяемите източници на енергия се падат вече 20% от глобалното производство на енергия, сочат данните от представено от ООН изследване към Програмата по околна среда за перспективите на прехода към възобновяеми източници на енергия.

Ние изминахме голям път. Днес на възобновяемите източници се падат 20 процента от потреблението на енергия в световен мащаб. Но това означава, че останалите 80% се удовлетворяват от изкопаеми горива, така че ни предстои много работа“, отбелязват авторите на доклада.

Според данни на анкетиране, 71% от експертите са уверени в това, че светът може напълно да премине към възобновяема енергия, други 12% нямат становище, а 17% се отнасят към това твърдение скептично.

Авторите на изследването подчертават, че използването на ресурсите на възобновяемата енергия – слънцето, вятъра, биомасата и т.н. ще дадат възможност за решаване на проблемите на екологичната и енергийна сигурност.

ВЕИ
производство на електроенергия от ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева