НАЧАЛО » технологии

България на 48-мо място от 63 страни по конкурентноспособност

Икономиката ни, теглена от ЕС, продължава бавно да се възстановява, но без да блести, сочат от Центъра за изследване на демокрацията, 2018.

fb
3E news
fb
23-05-2018 09:05:00
fb

Българската икономика, теглена от ЕС, продължава бавно да се възстановява, но без да блести. През 2018 г. Това показват данните в ежегодната Оценка на конкурентоспособността на българската икономика на Центъра за изследване на демокрацията и на Института за развитие на управлението, Швейцария (IMD, Швейцария) 2018.

България заема 48-мо място от 63 страни, което е подобрение със седем позиции спрямо 2015 г., но влошаване спрямо 2007 г. Българската икономика остава сред най‐неконкурентоспособните. Дългосрочните фактори на конкурентоспособност на българската икономика остават устойчиво ниски, което прави вероятността за пробив в близките години много малка, без съществена корекция в политиките на българските правителствени и бизнес лидери.

От ЦИД посочват в доклада си кои са основните предизвикателства и възможности за повишаване на конкурентноспособността на България за 2018 г.

- Подобряване на ефективността на съдебната власт и публичната администрация.

- Пренасочване на повече квалифицирана работна ръка от публичния към частния сектор.

- Насочване на повече финансиране от ЕС към професионално образование.
 
- Приоритизиране на развитието на националната система за иновации в законов, както и в бюджетен аспект.

- Завишаване на прозрачността и европейската интеграция в българската енергийна система.

Източник: Годишник на световната конкурентоспособност и Център за изследване на демокрацията, 2018.


Бизнесът продължава да оценява като сериозен проблем изтичането на мозъци. За четвърта поредна година данните за общата и младежката безработица бележат понижение, като важна причина остава напускането на страната от много млади хора. Това, в комбинация с ниското равнище на заплащане в сравнение с Европа, в повечето сектори продължава да създава предпоставки за изтичане на квалифицирани кадри зад граница и увеличение на дела на скритата икономика в България.

Тежестта от спазването на регулациите и липсата на одитна култура и добри счетоводни практики също са посочени от бизнеса като значителни пречки. Още веднъж се потвърждава нуждата от увеличаване на международния опит, адаптивността и гъвкавостта на българските фирми. Същевременно България се нарежда сред водещите места по инвестиции в телекомуникациите, комуникационни технологии и дигитални умения, което показва потенциала за развитие на таланти и високо обучени кадри, при наличие на необходимите политики, добро управление и инфраструктура.

Положително се оценяват размера на данък печалба, общият размер на корпоративните и лични данъци, размерът на правителствения дълг, възможността за бързо и безпроблемно регистриране на нови фирми, и регулациите на пазара на труда.

Източници: Институт за развитие на управлението (IMD, Швейцария) и Център за изследване на демокрацията, 2018 г.
За повече информация по темата посетете www.csd.bg и www.imd.org/wcc

.

 

 

 

 

конкурентноспособност
Оценка на конкурентоспособността на българската икономика
Център за изследване на демокрацията
Годишник на световната конкурентоспособност
По статията работи:

Галина Александрова