НАЧАЛО » технологии

България може да играе водеща роля в дигиталната икономика на Европа

fb
3E news
fb
23-11-2017 01:31:00
fb

Конференцията EDIT4Tomorrow, която събира днес заедно български, регионални и европейски компании, институции и предприемачи - дава икономическо измерение на предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Българската дигитална стартъп екосистема ускорява развитието си, според годишното проучване направено от отворената мрежа EDIT България може да бъде двигател на цифровизацията, иновациите и евроатлантическата интеграция на Западните Балкани - по-късно днес лидери на дигитални общности от региона ще подпишат Споразумение за партньорство за насърчаване на сътрудничеството и свързаността

 

 

MOVE.BG, Google и Европейската комисия събраха днес повече от 150 представители на български регионални и европейски компании, институции, предприемачи, неправителствени организации и медии за обща дискусия в рамките на международна конференция по инициативата за дигитално развитие EDIT – „EDIT4Tomorrow”. Конференцията е посветена на ролята на България в дигиталната трансформация на Европа и се провежда в контекста на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Форумът е организиран в партньорство с Министерството на Българското председателство на Съвета на ЕС и Представителството на Европейската комисия (EK) в България.

 

Сред водещите гости и лектори на „EDIT4Tomorrow”са Мария Габриел – еврокомисар с ресор цифрова икономика и общество, Лиляна Павлова – министър на Българското председателство на Съвета на ЕС, Исидро Ласо – Директор на Startup Europe, DG Connect към EK, Жан-Пиер Нордвик – Директор на отдел „Киберсигурност и дигитална сигурност на гражданите“, Joint Research Centre към ЕК, Огнян Златев – ръководител на Представителството на ЕК в България, Мат Бритин – президент на Google за Европа, Близкия изток и Африка (EMEA) и Саша Безуханова – основател на MOVE.BG и инициатор на EDIT.

 

“Глобалната свързаност и дигиталните технологии ежедневно променят парадигмите, върху които градим света, в който живеем. Всеки ден колективно сме изправени пред предизвикателството да дефинираме нови регламенти и нови бизнес процеси за управление на живота ни, предизвиква ни да формираме нови навици и изисква ново ниво на осъзнатост за отговорно използване на този огромен ресурс, на който ние сме едновременно потребители и създатели. Българското председателство на Съвета на ЕС дава уникална възможност страната ни да демонстрира своите възможности, знания и капацитет да бъде един от двигателите на регионалната и европейската цифрова икономика.“, каза Саша Безуханова по време на откриването на конференцията.

 

Българската дигитална стартъп екосистема ускорява развитието си

91% от дигиталните микро-, малки и средни компании генерират приходи през 2017 г., за сравнение предишната година техният дял е 67%. Българската дигитална стартъп екосистема ускорява развитието си, според годишния доклад InnovationShip2017 – проучване направено от EDIT и Институт за икономическа политика (ИИП) сред 216 микро-, малки и средни компании и представено на конференцията.

 

InnovationShip 2017 показва, че в България като дигитални компании се възприемат основно микро- и малки бизнеси, създадени през последните пет години. Данните сочат, че вече става дума по-скоро за нискорисков бизнес, който се стабилизира, все повече излиза от дефиницията на стартъп и би имал нужда от подкрепа (включително и финансова) за растеж. Спрямо предходната година компаниите, които не генерират приходи, намаляват двойно.

78% от компаниите работят на външни пазари. Две трети от анкетираните генерират приход от износ спрямо 43% през 2016 г. От тези, които изнасят, 52% твърдят, че износът формира 76-100% от приходите. С милионни приходи са 10% от компаниите, като по-голямата част от тях посочват годишен оборот между 1 и 5 млн. евро.

 

Проучването показва, че мярка номер едно за подобряване средата за развитие на дигитален бизнес е разширяването и подобряването на електронните услуги. Можете да разгледате целия доклад на: www.edit.bg

 

Динамиката на най-виталния сектор в България беше наблюдавана и важни данни бяха събрани, и по време на тримесечното турне из девет града на България, наречено EDIT на ROAD - реализирано от MOVE.BG в партньорство с Google. Днешната конференция е логичен завършек на турнето и паралелно с това, е и следващ етап от съвместните им усилия за обучение в цифрови умения на физически лица и компании в страната ни.

"Интернет позволява на всеки - от всяко място, на всяка възраст и с всякакви умения - да стартира нов бизнес, да развива съществуващ, да стане предприемач, разработчик или създател на съдържание, да намери публика, за да сподели своята страст и да успява. Това е прекалено голяма възможност за европейския и български бизнес, за да я пропуснат. Никога не е имало по-добро време да бъдеш предприемач! ", каза Мат Бритин, президент на Google за ЕМЕА

 

Дигиталната трансформация на Единния пазар в ЕС

По време на панела „Pitch me your policy” в. т.н. „трио“ формат представителите на естонското, българското и австрийското председателство на Съвета на ЕС: Лукас Илвс - съветник по въпросите на цифровите технологии, Постоянно представителство на Естония в ЕС, Ева Майдел – депутат в Европейския парламент, България, ЕНП и Пол Рубиг – депутат в Европейския парламент, Австрия, ЕНП определиха като общ приоритет ускоряване на процеса на завършване на конкурентен и справедлив цифров единен пазар като източник на растеж и конкурентоспособност. Той, според тях, трябва да осигури по-добър достъп до дигитални инструменти и бързото навлизане на информационни и комуникационни технологии във всички сектори на икономиката. Този панел имаше за цел да насърчи диалога между лицата, вземащи решения в ЕС, относно напредъка по основните стълбове на цифровия единен пазар, а именно достъпа до цифрови стоки и услуги, създаването на благоприятна среда с подходяща правна рамка и максимално увеличаване на растежа и потенциала на европейската цифровата икономика. Специално внимание беше

обърнато на това как иновациите и предприемачеството могат да допринесат за успешното прилагане на инициативите на цифровия единен пазар.

 

Отключване на потенциала за стартъп сътрудничество на Балканите

В съответствие с приоритетите на Българското председателство, за да се ускори завършването на цифровия единен пазар, но и да се даде осезаема европейска перспектива за Западните Балкани, третата сесия на конференцията ще обсъди потенциала за регионално сътрудничество и стартъп общностите на Балканите както и да се проучат начините, по които България може да се превърне в ключов партньор за дигитални иновации и икономически растеж в региона и цифрова свързаност на Балканите. Основавайки се на предишните панели, тази част от конференцията ще постави акцент върху опита на дигиталните пионери от Западните Балкани в ускоряването на технологични промени. Основна цел ще е очертаване на възможностите за сътрудничество и споделяне на опит между стартъп общностите на Балканите както и да се проучат начините, по които България може да се превърне в ключов партньор за дигитални иновации и икономически растеж в региона. По-късно днес се очаква лидери на дигитални общности от региона да подпишат Споразумение за партньорство за насърчаване на сътрудничеството и свързаността в три основни направления - развитието на регионална стартъп общност, увеличаването на броя на жените в технологичния сектор и съвместната работа в разработването на решения за киберсигурност.

 

Дигитални предизвикателства: сигурност и поверителност на данни

Последната сесия в рамките на конференцията ще се фокусира върху някои от основните предизвикателства пред развитието на цифровата икономика. Чрез ангажирането на различни заинтересовани страни и експерти в областта на сигурността и неприкосновеността на лични данни, тази дискусия ще се стреми да определи методи и решения за управление и регулиране на данните, както и как да се отговори по-добре на потребностите за сигурност и поверителност на данни от страна на бизнеса, гражданите и правителството. Панелът ще се стреми да направи заключения и да предложи препоръки за сътрудничество за справяне с тези предизвикателства чрез иновации и технологии.

 

 

 

Конференцията се организира в партньорство с EY и УниКредит Булбанк.

дигитална икономика
Google
ЕК
инициативата за дигитално развитие EDIT – „EDIT4Tomorrow”
:d
Мария Габриел
По статията работи:

Маринела Арабаджиева