НАЧАЛО » технологии

БРАИТ поиска остатъкът от евросредствата по ОПИК да продължава да е в полза на икономиката

Чрез предвидените суми може да се произвежда оборурдване и медицински изделия в борбата срещу коронавируса

fb
3E news
fb
24-03-2020 01:03:57
fb

Българската Работодателска Асоциация Иновативни Технологии (БРАИТ) изрази своите опасения по повод предложението на правителството да пренасочи средствата от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) само в посока на борбата с епидемията от коронавирус. От компанията подкрепят като цяло мерките за борба с болестта, но в икономически план тази мярка няма да е ефективна. Ако средствата се насочат към разработки на бизнеса в тази насока ефектът ще има дори при запазването на работните места и осигуряване на още количества медицински изделия.

Ето и целия текст на тяхното писмо до институциите:

 Българската Работодателска Асоциация Иновативни Технологии (БРАИТ), обединяваща организации от водещите индустрии в страната, оценява високо усилията, които правителството и Националният оперативен щаб за борба с коронавируса полагат, за да ограничат разпространението на епидемията от COVID-19. БРАИТ всекидневно оказва съдействие на стотиците предприятия и компании на нашите членове в секторите Аутомотив, Биотехнологии, IT, Енергетика, Мехатроника, Рудодобив и много др. Както винаги, изразяваме своята готовност да съдействаме на правителството и оперативния щаб с всичките си ресурси и опит.

В тази връзка бихме искали ясно да заявим нашето мнение по следните важни за развитието на българската индустрия теми, както и да предложим на вашето внимание проекти и решения, които биха помогнали за бързо излизане от задълбочаващата се здравословна и икономическа криза, а именно:

1. Определяне на стратегически важните сектори за икономиката на Бъдещето на България и не проваляне на действащите за тях програми за Европейско стимулиране: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

На първо място бихме искали да изразим своето притеснение от публикувана на сайта на Министерството на икономиката информация, според която средствата за иновации по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020“ ще бъдат пренасочени изцяло към борбата с пандемията от COVID-19.

Разбираме изключително тежката ситуация, в която се намираме всички ние в момента и сложността на държавническите решения, които трябва да се взимат много по-бързо, отколкото при обичайни условия. Нашите членове поемат своята част от отговорностите всеки ден, като осигуряват нужната безопасност за работниците в предприятията и правят всичко възможно да не преустановяват работните процеси, осигуряването и заплащането на служителите, както и постъпленията към местните и данъчните власти. Към днешна дата все още няма нито едно затворено предприятие, член на БРАИТ. В същото време това позволи на много от нашите членове да пренасочат капацитет към производството на медицински предпазни изделия, които подпомагат медиците на „първа линия“ днес.

Като имаме всичко това предвид изразяваме своето притеснение от риска хоризонтът на планирането да се скъси до борбата с ежедневните здравни предизвикателства и по този начин да игнорираме възстановяването на нашата икономика и общество след справянето с текущата криза. Сигналите от нашите партньори в Европейския съюз и по света подсказват, че това възстановяване ще бъде едно от най-големите икономически предизвикателства в следвоенния период. По всяка вероятност то ще се случва в условията на изключителна международна конкуренция, която далеч надхвърля познатите търговски борби и инвестиционни съревнования от последните 10 години.

Ето защо БРАИТ се обявява против изразходването на недоговорените към настоящия момент средства, в т.ч. предвидените по текущо обявените и планираните за обявяване процедури по ОПИК в размер на:

- Недоговорени, но оценени и класирани 16,4 млн. лв. по процедура „Развитие на иновационни клъстери“ – с огромен потенциал за привличане на иновационен капацитет в страната на базата на икономия от мащаба, хоризонтални и вертикални синергии в индустрията;

- Текущо обявена процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ на стойност 115,6 млн.лв., насочена към изравняването на развитието на българските региони чрез стимулиране на хоризонтални и вертикални трансфери на знание и иновации между отделните български области;

- Текущо обявена процедура „Стимулиране и внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ на стойност 117 млн. лв., насочена към засилване на продуктови иновации и усъвършенстване на бизнес процеси – шанс в България да се създаде и популяризира т.н. „Индустрия 4.0“, благодарение на която десетки високотехнологични и аутомотив заводи запазиха непрекъснато производство в Китай и САЩ дори по време на текущата криза;

- Планирани 58,6 млн. лв. по процедура „Дигитализация на малките и средни предприятия“, които са от критична важност за българския бизнес, имайки предвид продължаващото изоставане на българската икономика по всички водещи показатели за дигитализация, въпреки отбелязвания огромен прогрес през последните 10 години;

- Планирани 20,2 млн. лв. по процедура „Надграждане и развитие на София Тех Парк“, които ще спомогнат за развитието на емблематичния иновационен хъб в София и окончателното му превръщане във водеща технологична локация в Европа;

- Планирани 1,5 млн. лв. за директно предоставяне на ДАМТН, които въпреки относително малкия си размер ще позволят на държавата да осигури по-ефективен технологичен надзор върху качеството на течните и твърди горива – ключов за „Зелената сделка“ отрасъл;

 

Общата сума на дискутираните мерки е 193 млн. евро и дори и в този си размер да изглежда значителна, мултипликаторният ефект от нейното отговорно и разумно инвестиране във възстановяването на българския бизнес може да достигне и надхвърли много над 2 милиарда евро. Този мултипликаторен ефект е толкова висок, тъй като иновациите не просто „позволяват“ нещо да се случи в бизнеса, но и „създават“ нов бизнес. В условия на тежко икономическо възстановяване и редица трансформационни процеси в регионалната и световна икономика като „Зелената сделка“, „Индустрия 4.0“, очакваната нова енергийна революция, фин-тек реорганизация на финансовия сектор, трансформацията и автоматизацията на търговията на дребно и свързаната дистрибуция, въвеждането на автономни превозни средства както за лична, така и за индустриална употреба и продължаващия възход на IT сектора (създаващ следващо поколение изкуствен интелект), българската икономика може да продължи възхода си от последното десетилетие само по пътя на иновациите. Всеки друг път, дори и да предлага ръст в номинално отношение, неминуемо ще доведе до изоставане в сравнително отношение както в сравнение с водещите, така и с възникващите икономически сили.

Уверени сме, че по-разумното държавническо решение е да се пренасочат средства от програми с по-нисък мултипликаторен ефект към борбата с COVID-19, както и да се осмисли управлението на ресурси, които към момента не са показали достатъчна ефективност.

Например, уверени сме, че при бързо преосмисляне и мобилизация на разполагаемите 459 млн. лв. по ОПИК във „Фонда на фондовете“ може да се обезпечи продължаващото функциониране на редица индустрии и дружества, които продължавайки да плащат осигуровки, данъци и заплати, поддържат приходната част на бюджета и така обезпечат очакваните да продължат поне още два месеца усилия на държавата да се справи с COVID-19.

В този смисъл изразяваме очакванията си в списъка със засегнатите индустрии освен туризъм, ресторантьорство, развлекателни индустрия, услуги и др. да бъдат включени също и компаниите представлявани от БРАИТ (в секторите Аутомотив, Биотехнологии, IT, Енергетика, Мехатроника, Рудодобив и много други производства). Редица държави членки на Европейския съюз вече приеха мерки за подкрепа на възнагражденията – между 60 и 90% при преминаване дори и в условия на намалено работно време. Обръщаме внимание, че тази мярка важи за всички засегнати сектори, включително тези занимаващи се с производство и развойна дейност (Аутомотив, Биотехнологии, IT – силно зависим от кризата, Енергетика, Мехатроника, Рудодобив и много др.).

2. Приемане на мерки, с цел осигуряване на прекъснат производствен процес по време на пандемия с COVID-19.

 

Компаниите, членове на клъстерите и организациите, съставящи БРАИТ, вече успешно възприеха мерки за справяне с тежката ситуация. Най-важната задача в непосредствено бъдеще пред тях сега е осигуряване на пакет от документи и действия с цел непрекъсваемост на производствените процеси, дори и при установяването на заболели в съответното предприятие. След съвместно обсъждане с членовете на БРАИТ, както и въз основа на международния опит за справяне с разпространението на COVID-19 в условия на непрекъсване на производствата, препоръчваме комплект от мерки на всички компании, които са част от асоциацията. Смятаме, че е важно подобен комплект от мерки да бъде потвърден на държавно ниво, за да може да се използва от всички предприятия. Приложената рамка от мерки включва конкретни стъпки за предпазване на служителите от заразяване с коронавирус и много точни мерки за действие при установяване на заразен. В тази връзка предлагаме на вашето внимание подобен пакет от документи за обсъждане.

3. Предложения за финансиране на конкретни разработки с цел лечение, ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19 и осигуряване на прекъснат производствен процес.

 

Ние в БРАИТ смятаме, че най-полезното, което може да направим в тези тежки условия е да дадем реални предложения за български проекти, технологии и продукти, които могат да допринесат за справянето с епидемията и с негативните последствия за здравето на населението и бизнеса. В тази връзка предлагаме на вниманието на правителството седем конкретни проекта, чието осъществяване би спомогнало за лечение, ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19 и осигуряване на прекъснат производствен процес:

 

3.1. Лечение на епидемията от COVID-19, чрез проект за разработка на лекарствена молекула срещу COVID-19 на Микар-21 и Биотехнологичен и здравен клъстер:

 

Описание: Компанията Микар-21 има създаден троен подход към болестта, който да даде реален шанс

за успешно създаване на лекарство за COVID-19 и останалите известни коронавируси;

Бюджет: Поради мащаба и значимостта на разработката се търси спешно финансиране за фазата на

предклиничните изследвания в размер на 8,5 млн. евро;

3.2. Ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, чрез система за дистанционно мониториране на служителите на Чек Пойнт Кардио – Българска технологична компания:

 

Описание: Център за проследяване на работници и служители, на работните им места, като част от  превенцията срещу заразата, както и на такива под карантина, като трудова медицина в  реално време. Устройството тежи само 140 грама, лесно е за носене постоянно, и за поставяне от неспециалисти, но същевременно следи онлайн всички показатели, които се следят само в болнични условия. Производител Българска технологична компания Чек  Пойнт Кардио;

Опит: Българската системата вече успешно се прилага в Румъния за мониториране на граждани, които имат симптоми на COVID-19, като вече има над 3000 устройства в експлоатация;

Бюджет: Системата би могла да бъде тествана с 10 000 устройства в големи предприятия, като Язаки

България и Сенсата Технолоджис България;

3.3. Ултравиолетов пречиствател на въздуха - в процес на патентоване от Интелигентни Системи за Сигурност ООД, член на Аутомотив Клъстер България:

Описание: Уредът има за цел да третира целият обем въздух в дадено помощение в рамките на 2 часа, унищожавайки всички микроби и вируси в него. Той е безопазен за хората и разполага с вентилатор и сложна система от огледала, които многократно третират преминаващия  въздух. Може да има приложение в затворени помещения (производствени халета и офиси), така и превозните средства от обществения транспорт;

Бюджет: 200 000 лв. с цел въвеждане в масова експлоатация и старт на производство в гр. Враца;

Срок за реализация: 3-5 седмици;

3.4. Бюджетна предпазна маска с активен въглен, производител Ромтех-3 ЕС ЕООД, член на Аутомотив Клъстер България:

Описание: Предпазна маска с допълнителен филтър с активен въглен, произвеждан по технология и с размери на филтърни дози за кафе. Приложение, за медицински и частни лица, с цел осигуряване на 100% чиста въздушна среда. Възможност за производство на 20-30 маски на минута.

Бюджет: 200 000 лв. – 1 000 000 лв. с цел въвеждане в масова експлоатация;

Срок за реализация: 8-10 седмици;

3.5. Предпазен лицев шлем и предпазни очила за многократна употреба, множество производители, членове на Аутомотив Клъстер България:

Описание: Лицевият шлем представлява прозрачен лист от гъвкав материал (Поликарбонат) с дебелина 0.5мм , предварително обрязан, се залепя дистанционер от разпенен материал и с широк ластик се закрепва на главата. Предназначен е за медицински лица и би могъл да се произвежда едновременно в гр. Враца, гр. Пловдив, гр. Смолян и гр. Стара Загора.

Бюджет: 50 000 лв. – 100 000 лв. с цел въвеждане в масова експлоатация,

очаквана крайна цена 8-24 лв/брой;

Срок за реализация: 1-3 седмици, в процес на реализация;

3.6. Херметичен предпазен лицев шлем с филтър, производител Ромтех-3 ЕС ЕООД, член на Аутомотив Клъстер България:

Описание: Стандартна маска за шнорхелинг, на която е поставен подходящ филтър. Изработка на филтъра на 3D принтер.

Бюджет: 200 000 лв. – 1 000 000 лв. с цел въвеждане в масова експлоатация;

Срок за реализация: 2-7 седмици;

3.7. Апарат за принудителна вентилация на белите дробове, производител Интелигентни Системи за Сигурност ООД, член на Аутомотив Клъстер България:

Описание: Медицинският вентилатор доставя въздушна смес към белите дробове под налягане с необходимата концентрация на кислород в необходимия обем и в съответствие с необходимия цикъл. С цел скъсяване на сроковете за европейско сертифициране, най-бързият начин за старт на подобно производство би бил, предоставянето на готова техническа документация от западно европейски партньор;

Бюджет: 1 000 000 лв. с цел въвеждане в масова експлоатация и старт на производство в гр. Враца;

Срок за реализация: 5 - 10 седмици;

4. Сформиране на съвет за възстановяване на икономическата активност и запазване на действащите производства в условията на пандемията от COVID-19 и осигуряване на прекъснат производствен процес:

Не на последно място, като представители на десетки клъстери, сдружения и организации на бизнеса в различни индустрии на страната, предлагаме възможно най-бързо да се създаде Съвет за възстановяване на икономическата активност. Смятаме, че темата за икономическото възстановяване на страната ни след справянето с разпространението на епидемията ще бъде не по-малко важна от чисто здравните мерки, които се взимат в момента. БРАИТ има капацитета и опита, необходими, за да се включи с важни и съществени идеи в този съвет.

ОПИК
средства
преразпределение
БРАИТ
предложение
медицински изделия
По статията работи:

3E news