БНЕБ публикува правилата за работа на организиран борсов пазар на еленергия в сегмента за двустранни договори

Българската независима енергийна борса публикува на интернет страницата си правилата за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия в сегмента Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори (ЦПДД). Те съдържат възможностите за опериране, процедурите за регистрация, отстраняването и изключването на търговски участник, достъпа до търговска платформа и пр., както и разяснения за прилаганата терминология. В документът се разяснява, че пазарът е организиран от оператора в съответствие с енергийния закон, както и, че Централизираният пазар за двустранни договори е създаден с цел предоставяне на възможност на всички регистрирани търговски участници да търгуват продукти с различен срок на доставка по прозрачен и недискриминационен начин.

На ЦПДД ще се предлагат на търговските участници продукти с различни товарови профили и с различни срокове на доставка, ангажират се в правилата от БНЕБ, а сред основните принципи се посочва откритост, прозрачност и формиране на референтни цени за всички търгувани продукти. Сред принципите, с цел равнопоставеност и прозрачност е залегнал и ангажимента предстоящите търгове на ЦПДД да се оповестяват едновременно за всички търговски участници чрез търговската платформа и да се публикуват на интернет сайта на оператора.

В правилата се обясняват изискванията по процедура за регистрация на ЦПДД.

Документът  третира и действието на Стандартизираният договор за покупко-продажба ва електрическа енергия (СДППЕЕ).
В специален раздел се уреждат обстоятелствата за отстраняване и изключване на търговски участник, както и оттеглянето от централизираният пазар за двустранни договори, гаранционните обезпечения и пр. В девета глава е обяснена и организацията на търговията на пазара за двустранни договори.

Търговските участници могат да подават оферти за покупка и/или продажба на електрическа енергия на екран „Continuous trading“ и екран „Hourly products“ , като според обясненията в правилата, цените и количествата на вече подадени оферти са видими чрез електронната система за търговия.
Минималното оферирано количество е с мощност от 1 МВт. Минималната стъпка за количество при подаване на офертата е с мощност от 1 МВт. Минималната офертна цена е 0,01 лв./МВт, а минималната цена при подаване на оферта е 0,01 лв./МВт.

Срокът на доставка е 1 час в деня, следващ деня на търговия.

В Правилата се коментират сроковете за подаване на оферти за търгуване от един ден до две календарни години.
С цел прозрачност операторът в лицето на БНЕБ се ангажира с ежедневно публикуване на интернет страницата си на информация за предстоящите търгове и за всички сключени сделки. В документът се урежда действието при форсмажор, както и интелектуалната собственост на информацията. В текстовете по отношение на публичността е записано правото на оператора за ползване на информацията.
Промените в Правилата влизат в сила 7 (седем ) дни от публикуването им на страницата на оператора, се казва още в заключителните текстове на документа, в който се обясняват още обстоятелствата за предизвиканите промени.

Правилата могат да бъдат намерени на страницата на БНЕБ: http://www.ibex.bg/bin/documents/402_file.pdfКоментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари