БМГК: Референдумът за спиране на добива на полезни изкопаеми в Трън може да обрече общината на упадък

Благодарение на досегашната репутация на инвеститора, БМГК е уверена, че той ще спази всички изисквания за опазване на околната среда в община Трън, както и живота и здравето жителите и гостите на общината.

Българска минно-геоложка камара  потвърждава своята подкрепа за проекта на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД за добив на златно-сребърни руди в находище „Трън“ при спазване на законодателството на Република България и на най-високите стандарти в Европа и България за опазване на околната среда и здравето на хората. Това заявява организацията в официална позиция по повод обявеното на 08.02.2017 г. решение на Общински съвет Трън за провеждане на местен референдум за спиране на всякакъв добив на полезни изкопаеми на територията на община Трън. От браншовата камара предупреждават, че това решение може да обрече общината на упадък.


Както заявихме и по-рано, всякакво провеждане на широки обществени дискусии или допитвания до обществеността, преди да е приключила законовата процедура по Оценка на въздействието върху околната среда – не само по проекти в минерално-суровинната индустрия, но и за всички останали икономически дейности, крие риск от подвеждане на местната общност и може да навреди на социално-икономическото развитие на региона, е посочено в позицията.  


БМГК е убедена, че се води тенденциозна и манипулативна кампания в ущърб на инвеститор с доказана репутация. Камарата заявява отговорно, че отделни групи от местното население са подвеждани и водени от страх за своето настояще и бъдеще с едностранчиви и манипулативни твърдения, които не са подкрепени с факти. Нещо повече, БМГК разполага с данни, че опитите за открит диалог между инвеститора и групата на т.нар. гражданско общество са умишлено отбягвани от противниците на проекта за златодобив в Трън, сочат от организацията.


БМГК разбира трудната ситуация, в която се намират както част от общинските съветници в Трън, така и кметът на общината. Водени от желанието да се допитат до своите съграждани, обаче, те отварят вратата не за взимане на решение, което да е подкрепено с факти, анализ и реална оценка, а се по-скоро дава възможност на малка група активисти да доминират общественото мнение, да произведат фалшив дневен ред на общината и да подкопаят възможностите за устойчив и екологосъобразен добив на полезни изкопаеми на място.


БМГК потвърждава своята подкрепа за проекта на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД за добив на златно-сребърни руди в находище „Трън“ при спазване на законодателството на Република България и на най-високите стандарти в Европа и България за опазване на околната среда и здравето на хората. Камарата изразява своята увереност в това, че инвеститорът ще започне и изпълни проекта, стриктно следвайки принципите на устойчивото развитие съблюдавайки икономическата, екологична и социална отговорност във всеки един аспект на своята работа, се подчертава в документа.


Камарата приема за необходимо да изрази своя позиция по отношение на инвестиционното намерение за рудодобив в Община Трън поради зачестилите опити на група хора да тиражират в публичното пространство манипулативни и грешни факти и тяхното изопачено тълкуване пред широката общественост, отбелязват от камарата.


От организацията сочат, че проектът в Трън е своя най-ранен етап. Предстои изготвянето на Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда. Инвеститорът все още прави допълнителни проучвания за своя сметка, за да има пълна и достоверна картина на наличните природни условия и богатства. Също така инвеститорът прави мащабен мониторинг на биоразнообразието като проектът е с продължителност 1 година и е към своя успешен финал.


Инвеститорът е разработил няколко варианта на добив и логистика, като има намерения да реализира този от тях, който е най-благоприятен за местните жители и местната природа. Тези и други екологосъобразни планове са комуникирани с местните власти в Трън.


Този отговорен подход ще позволи на инвеститора да използва най-съвременните методи за начало и продължаване на добива при спазване на принципите на устойчивото развитие, обобщават от БМГК.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари