БАВ организира конкурс „Най-добра пречиствателна станция за отпадъчни води“

В България са изградени 34 нови ПСОВ и реконструирани 16 броя, показват данните от предишния програмен период на Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013, цитирани от Българската асоциация по водите /БАВ/ . Към 2016-та година по информация от Националния статистически институт в страната има 174 действащи ПСОВ, като по новата Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 предстои реконструкцията на 15 и изграждане на 3 нови ПСОВ.

За да отговорим на европейските изисквания бяха построени и реновирани много станции, но при техните изпълнения и експлоатация се срещат различни предизвикателства. Всички ангажирани в процеса на проектиране, изпълнение и експлоатация полагат необходимите усилия, за да преодолеят тези предизвикателства и резултатите са позитивни, но някои са по-успешни от останалите, отбелязват от организацията.

В тази връзка в отговор на желанието на много свои членове Българска асоциация по водите /БАВ/ организира конкурс „Най-добра пречиствателна станция за отпадъчни води“.

"Идеята на нашия конкурс е да разберем, спрямо Ваши наблюдения и експертиза, кои технологии на пречистване са най-ефективни, както и какво би направило работата на една пречиствателна станция приятно и удовлетворяващо занимание. Тази оценка ще се направи на базата на отговори на въпросник, който Ви изпращаме приложен. Въпросникът ще бъде публикуван и на интернет страницата ни", съобщават от БАВ в информация до ВиК операторите.

Оценяването ще бъде извършено от реномирано жури в състав – представители на ресорните институции – МОСВ, МРРБ, доц. д-р инж. Ирина Костова- Декан на Хидротехнически факултет УАСГ, инж. Иван Иванов- Председател на БАВ, проф. д-р инж. Богдана Куманова- ХТМУ.

Най-добрите ПСОВ ще бъдат отличени по време на предстоящия специализиран национален семинар на тема „Оползотворяване на утайките от ПСОВ“, който ще се състои на 27-28 септември в с. Старосел.

До една седмица от БАВ ще изпратят формуляр за попълване, който ще очакват до 01 септември 2018 г.

Въпроси към ВиК операторите относно ПСОВ в техните обособени територии:

 1)    Колко населени места обслужва ПСОВ?

 2)    Проектен и реален капацитет по ЕЖ (еквивалент жители).

 3)    Коя година е пусната в експлоатация станцията?

 4)    Проектант, строител и надзор на пречиствателната станция.

 5)    Каква е Технологичната схема по пътя на водата и по пътя на утайките?

 6)    Система SCADA – къде са измервателните точки и какви са измерваните параметри?

 7)    Има ли иновативни решения в технологията на пречистване на ПСОВ?

 8)    Има ли изградени и работят ли на вход ПСОВ преливници или задържателни резервоари? Колко често са се използвали в последните години?

 9)    Има ли инсталация за пречистване на въздуха (скруберна или друга инсталация за отстраняване на миризмите)?

 10)    Брой и вид на авариите, регистрирани през 2017-та година.

 11)    Снабдени ли сте с нужната транспортна, спомагателна и товаръчна техника (подемна техника, товарни автомобили, самосвали, микробуси) и с какъв автомобилен парк разполагате? Собствени ли са или под наем?

 12)    Разполагате ли със служебен паркинг?

 13)    Ефективно ли работят аерационните системи, тоест доставят ли нужното количество кислород за извършване на пречиствателните процеси?

 14)    Каква е консумацията на електроенергия за 2017-та година – сравнение спрямо проектната.

 15)    Разходи за реагенти - какви са за 2017-та година и какви реагенти използвате на вашата пречиствателна станция?

 16)    Енергиен баланс на ПСОВ – ползване на електроенергия, добив на електроенергия и на топлина (от когенератори).

 17)    Какъв процент сухо вещество има в обезводнената утайка?

 18)    Как се оползотворяват изсушените утайки – земеделие, рекултивация, изгаряне, компостиране?

 19)    По какъв начин е осигурена резервната дезинфекция на изход ПСОВ?

 20)    Смятате ли, че са адекватни показателите, на които трябва да отговаря водата на изход ПСОВ, зададени спрямо нормите за заустване на отпадъчни води в чувствителни зони и лесно ли успявате да ги достигнете?- Наредба №6 от 9.11.2000г.

 21)    Колко проби по показателите в разрешителното за заустване не са постигнати за 2017г.? - брой превишения и по кои параметри

 22)    Колко служители работят във вашите ПСОВ? – мъже, жени – какво е процентното разпределение

 23)    Добри ли са условията на труд в пречиствателните станции?

 24)    Какъв процент от общата площ на станцията е свободен и незастроен и за какво се ползва?

 25)    Как е осигурен охраната на ПСОВ? - постоянна ограда, жива охрана, видеонаблюдение

 26)    Стратегия за обезвреждане/ оползотворяване на утайката в дългосрочен план.

 27)    Стратегия за повторно използване на пречистените отпадъчни води.

 28)    Изпратете ни снимка на цялата ПСОВ или на най-красивите обекти от самата станция?

 29)    Какви предложения имате за оптимизирането на работата на вашата/вашите ПСОВ?Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари