НАЧАЛО » таг
fb

13 март 2018: Старт на XBID - ново пазарно решение за обединяване на непрекъсната търговия в рамките на деня

fb
fb
31-01-2018
fb

OPCOM затвори при цена за доставка от 35,87 евро/мвтч, в Германия цената за 11 март е 38,67 евро/мвтч

fb
fb
10-03-2019
fb

OPCOM затвори при цена за доставка от 35,60 евро/мвтч, в Германия цената за 13 март е 18,05 евро/мвтч

fb
fb
13-03-2019
fb

OPCOM затвори при цена за доставка от 37,16 евро/мвтч, в Германия цената за 14 март се покачи до 32,54 евро/мвтч

fb
fb
13-03-2019
fb

OPCOM затвори при цена за доставка от 32,50 евро/мвтч, в Германия цената за 16 март се понижи до 17,22 евро/мвтч

fb
fb
16-03-2019
fb

OPCOM затвори при цена за доставка от 32,63 евро/мвтч, в Германия цената за 18 март e 31,92 евро/мвтч

fb
fb
17-03-2019
fb

OPCOM затвори при цена за доставка от 39,44 евро/мвтч, в Германия цената за 19 март се покачи до 45,34 евро/мвтч

fb
fb
19-03-2019
fb

Международни ЕЕ борси: OPCOM затвори при цена за доставка от 40,34 евро/мвтч и почти достигна Германия по цени за 20 март

fb
fb
20-03-2019
fb

Международни ЕЕ борси: OPCOM затвори при цена за доставка от 39,29 евро/мвтч

fb
fb
21-03-2019
fb

Международни ЕЕ борси: OPCOM затвори при цена за доставка от 37,75 евро/мвтч

fb
fb
21-03-2019