НАЧАЛО » таг
fb

Индия ще построи втори комплекс за преработка на ядрено гориво

fb
fb
18-03-2014
fb

WNA прогнозира двойно увеличаване на ядрената енергия в света до 2050 г.

fb
fb
19-12-2014
fb

На ядрена енергия без държавни субсидии залага чешката енергийна стратегия

fb
fb
21-05-2015
fb

МААЕ ще помага на Африка да развива ядрени мощности

fb
fb
26-08-2015
fb

МАЕ: Ядрените мощности в света ще достигнат 900 ГВт

fb
fb
10-09-2015
fb

Делът на ядрените мощности в Русия се увеличава до 18,6% през 2015 г.

fb
fb
18-01-2016
fb

Агнета Ризлинг: Светът ще има нужда от поне още 1000 Гвт ядрени мощности до 2050 г.

fb
fb
30-05-2016
fb

Валентин Николов: България трябва да помисли за нов ядрен блок след 20 г.

fb
fb
30-05-2016
fb

EIA прогнозира ръст на ядрената енергетика в страните извън ОИСР

fb
fb
14-11-2017
fb

NNW Europe: Страните от Югоизточна Европа трябва да строят нови базови безвъглеродни мощности, за да отговорят на екозаконодателството на ЕС

fb
fb
16-03-2018