НАЧАЛО » таг
fb

В България и Югоизточна Европа плащат по-висока капиталова цена на инвестициите във вятърни и фотоволтаични системи

fb
fb
26-01-2017
fb

Балканските страни разработват модели на газопреносни системи в очакване на газови доставки от Азeрбайджан

fb
fb
09-08-2017
fb

В Инициативата за газова свързаност в Централна и Югоизточна Европа влизат и електроенергиен пазар, енергийна ефективност и ВЕИ

fb
fb
21-09-2017
fb

Предизвикателствата пред интегрирането на електроенергийните пазари в ЮИЕ обсъдиха ЕСО и БЕХ с представители на ENTSO-E

fb
fb
18-01-2018
fb

Лиляна Павлова: България е готова за присъединяване към ОИСР

fb
fb
24-04-2018
fb

ООН: ЮИЕ пред драматично обезлююдяване, най-тежко е в България

fb
fb
24-10-2019