НАЧАЛО » таг
fb

EVN България Топлофикация стартира инвестиционната си програма за 2014 г. с проект за 228 000 лв.

fb
fb
17-04-2014
fb

EVN България Топлофикация присъединява кметството на район „Западен“ и ЦДГ „Росица“ в Пловдив към топлопреносната мрежа

fb
fb
04-06-2014
fb

EVN изгради за пръв път топлопреносна мрежа в район „Западен“ в Пловдив

fb
fb
05-11-2014
fb

EVN присъединява AГ болница „Селена“ в Пловдив към топлопреносната мрежа

fb
fb
23-07-2015
fb

EVN България Топлофикация продължава да разширява топлопреносната мрежа

fb
fb
07-08-2015
fb

EVN България Топлофикация стартира втория етап по разширяване на топлопреносната мрежа в Пловдив

fb
fb
14-08-2015
fb

EVN Топлофикация присъединява сградата на ВиК Пловдив към топлопреносната мрежа

fb
fb
08-09-2015
fb

EVN Топлофикация приключи първи етап на полагането на нова топлопреносна мрежа в район „Централен“ на гр. Пловдив

fb
fb
11-09-2015
fb

EVN България Топлофикация присъединява хотелска сграда в район „Северен“ към топлопреносната мрежа

fb
fb
16-11-2015
fb

EVN започва изграждането на нова топлопреносна мрежа

fb
fb
02-03-2017