НАЧАЛО » таг
fb

Ядрената енергия не е толкова скъпа

fb
fb
15-05-2017
fb

NNW Europe: Страните в ЮИЕ трябва да строят нови базови безвъглеродни мощности, за да отговорят на еко- законодателството на ЕС

fb
fb
16-03-2018
fb

NNW Europe: Страните от Югоизточна Европа трябва да строят нови базови безвъглеродни мощности, за да отговорят на екозаконодателството на ЕС

fb
fb
16-03-2018
fb

Тим Йео, председател на New Nuclear Watch Institute: Ядрената енергетика и ВЕИ са алтернативата за нови мощности в Югоизточна Европа /допълнена/

fb
fb
10-05-2018
fb

Експерти: Нова ядрена мощност без държавни гаранции ? Не е невъзможно, но почти непостижимо

fb
fb
08-06-2018