НАЧАЛО » таг
fb

Ще се разработват териториални планове за управление на Натура 2000

fb
fb
27-02-2020
fb

Министерство на енергетиката ще отговоря за изготвянето на териториалните планове за справедлив преход

fb
fb
25-03-2020