НАЧАЛО » таг
fb

Бизнес климатът се влошава за четвърти пореден месец

fb
fb
29-09-2014
fb

НСИ: Стопанската конюнктура в страната през октомври е неблагоприятна

fb
fb
30-10-2017
fb

НСИ: Стопанската конюнктура в България през август е неблагоприятна

fb
fb
29-08-2018
fb

Само за мениджърите в строителството бизнес климатът за март е добър

fb
fb
30-03-2020
fb

Рязко влошаване на бизнес климата през април отчита НСИ

fb
fb
30-04-2020
fb

Бизнес климатът се подобрява през май за пръв път след три месеца

fb
fb
29-05-2020
fb

Бизнес климатът се подобрява през юни за втори пореден месец

fb
fb
29-06-2020
fb

Бизнес климатът през юли отново се подобрява за трети преден месец

fb
fb
30-07-2020
fb

По-благоприятните условия при услугите повишиха бизнес климата през август с 0.5 пункта за четвърти пореден месец

fb
fb
28-08-2020
fb

Бизнес климатът през септември се повишава за пети пореден месец

fb
fb
30-09-2020