НАЧАЛО » таг
fb

Скромно нарастване на БВП през второто тримесечие

fb
fb
14-08-2014
fb

Гръцката икономика расте с 1,4% на годишна база

fb
fb
14-08-2015
fb

Ръст от 2.2% на БВП на годишна база отчита НСИ

fb
fb
14-08-2015
fb

ЕК намали прогнозата за нарастването на БВП на еврозоната до 1,7%

fb
fb
04-02-2016
fb

Ръст на БВП с 3% на годишна база отчита НСИ

fb
fb
08-03-2016
fb

НСИ отчита ръст на БВП от 35.% за третото тримесечие

fb
fb
15-11-2016
fb

Райфайзенбанк: Високият ръст на БВП се запазва и през второто тримесечие

fb
fb
31-08-2017
fb

Световната банка повиши прогнозата си за ръст на световната икономика и за цената на петрола

fb
fb
10-01-2018
fb

Ръст от 3.5% на БВП през четвъртото тримесечие на 2017 г. отчита НСИ

fb
fb
07-03-2018
fb

БВП нараства с 3.4 % през второто тримесечие

fb
fb
14-08-2018