НАЧАЛО » таг
fb

С над 50% е нараснало производството от ВЕИ в разпределителната мрежа през януари

fb
fb
16-02-2015
fb

ВЕИ секторът държи 20% от глобалното производство

fb
fb
04-04-2017
fb

Прогнозата на DNV GL: 70% от електроенергията в света ще е от слънце и вятър до 2050 г.

fb
fb
11-09-2017
fb

Европейският парламент подкрепя енергията от възобновяеми източници, произвеждана от хората за домовете им

fb
fb
18-01-2018
fb

Делът на ВЕИ в ОИСР нараства с 12,1 % през първото тримесечие на 2018 г.

fb
fb
02-07-2018
fb

Производството на електроенергия от ВЕИ в Германия достига 41,5 % през първите 6 месеца

fb
fb
10-07-2018
fb

Рекорд по производство на електроенергия от ВЕИ през 2018 г. отчита Германия

fb
fb
04-01-2019
fb

ВЕИ са осигурили 52 % от потреблението на електроенергия в Португалия през 2018 г.

fb
fb
07-01-2019
fb

Производството на електроенергия от ВЕИ в Германия през 2019 г. е надхвърлило това от ТЕЦ-овете на въглища

fb
fb
06-01-2020
fb

Вятърната енергетика в Германия е произвела повече електроенергия от газовите и въглищни мощности

fb
fb
03-06-2020