НАЧАЛО » таг
fb

Правителството прие 7-годишна Стратегия за учене през целия живот

fb
fb
08-01-2014
fb

Правителството: Няма да създаваме Министерство на енергетиката и да закриваме БЕХ

fb
fb
09-01-2014
fb

ЕК:Важно е да не се подкопава инвестиционният климат в България

fb
fb
12-01-2014
fb

Министерски съвет защити въведената "такса ВЕИ"

fb
fb
19-02-2014
fb

Национален щаб ще следи за влошаване на ситуацията в Украйна

fb
fb
04-03-2014
fb

Правителството е наело три банки за емитиране на нови еврооблигации

fb
fb
09-03-2014
fb

Правителството подготвя програма за реиндустриализация на страната до 2020 г.

fb
fb
16-03-2014
fb

Според стенограмата на правителството проектът за Карадере ще се изпълнява за три години

fb
fb
25-03-2014
fb

Правителството закри консултативния съвет за икономически растеж

fb
fb
16-04-2014
fb

Бизнесът не е доволен от честата смяна на правителствата, спъват се реформите

fb
fb
11-06-2014