НАЧАЛО » таг
fb

ДКЕВР утвърждава днес окончателните правила за търговия с електрическа енергия

fb
fb
08-04-2014
fb

Битовите потребители също ще плащат за балансираща енергия, реши ДКЕВР

fb
fb
22-07-2014
fb

КЕВР е готова с проекта за изменение на правилата за търговия с електроенергия

fb
fb
31-10-2017
fb

Енергийният регулатор стартира обществено обсъждане на промените в правилата за търговия с електрическа енергия

fb
fb
07-11-2017
fb

Енергийните предприятия - съгласни с промените за търговия заради пазара "в рамките на деня", макар и не съвсем

fb
fb
07-11-2017
fb

Експерти: В Правилата за търговия с електроенергия да се разпише процедура за отстраняване на търговец

fb
fb
06-12-2017
fb

Нов доставчик на ток ще може да разваля договор за продажба с клиент, ако не се е издължил на предходния

fb
fb
23-07-2018
fb

Участниците па пазара на ток харесаха поправките в правилата за търговия, но искат прецизиране /допълнена/

fb
fb
25-07-2018
fb

КЕВР обсъжда промените в Правилата за търговия с електрическа енергия

fb
fb
27-11-2019
fb

Енергийните дружества харесаха промените в Правилата за търговия с електрическа енергия, но не съвсем

fb
fb
27-11-2019