НАЧАЛО » таг
fb

Цената на балансиращата енергия да се обвърже със среднодневната цена на борсата, ще реши до края на месеца КЕВР

fb
fb
13-12-2017
fb

Обвързването на балансиращата енергия с цената на пазар „Ден напред“ ще минимизира манипулациите

fb
fb
17-01-2018
fb

КЕВР обсъжда пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

fb
fb
04-12-2019
fb

ЕСО завършва шестмесечието с нетна печалба от 27 млн. 234 хил. лв.

fb
fb
11-08-2020