НАЧАЛО » таг
fb

Може ли да отпадне спорният тунел под “Цар Освободител”?

fb
fb
05-02-2014
fb

МЗХ пусна за обществено обсъждане новите регламенти и мерки за подпомагане за 2014 г.

fb
fb
24-02-2014
fb

Обсъждат Плана за управление на Национален парк "Централен Балкан" в Габрово

fb
fb
11-03-2014
fb

Създаването на Национален парк "Българско Черноморие" вече е в ход

fb
fb
05-06-2014
fb

Разгневени собственици провалиха първото обсъждане за създаването на Национален парк "Българско Черноморие" в Бургас

fb
fb
18-06-2014
fb

Тясната зала и обществено напрежение провали обсъждането на проекта за Национален парк „Българско Черноморие” и във Варна

fb
fb
20-06-2014
fb

Критики посрещнаха и втория тур обществени обсъждания на парк "Българско Черноморие"

fb
fb
15-07-2014
fb

Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС

fb
fb
01-08-2018
fb

Министерството на енергетиката публикува проекта на интегриран национален план за енергетиката и климата

fb
fb
15-01-2019
fb

Природозащитници: Предложените промени в закона за биоразнообразието застрашават Натура 2000 и трябва да бъдат оттеглени

fb
fb
05-02-2019