НАЧАЛО » таг
fb

Екоминистерството е събрало под 160 000 лева от таксата за полимерните торбички

fb
fb
27-12-2013
fb

Назначенията на екодиректорите към МОСВ са политически, твърдят от "За да остане природа в България"

fb
fb
08-01-2014
fb

Екоинспектори ще класифицират опасните вещества в „Полимери“

fb
fb
09-01-2014
fb

Експерти: Липса на сняг = воден режим през 2014г.

fb
fb
10-01-2014
fb

Обезвреждането на опасния трихлоретан може да се финансира по ПУДООС

fb
fb
14-01-2014
fb

През 2014 г. фирмите започват да отчитат проектите за получаване на безплатни въглеродни квоти

fb
fb
14-01-2014
fb

Искра Михайлова: Да не разчитаме само на евросредства, а да изграждаме екологична инфаструктура и чрез националния бюджет

fb
fb
15-01-2014
fb

Промените в Закона за отпадъците ще са факт до два месеца

fb
fb
15-01-2014
fb

След 15-годишна сага регион Велико Търново ще има системата за управление на отпадъците

fb
fb
16-01-2014
fb

Реформата във ВиК сектора може да забави ОП "Околна среда" 2014-2020 г.

fb
fb
17-01-2014