НАЧАЛО » таг
fb

1050 предложения за 1,94 млрд. лв. подадоха общини по програмата за подпомагане на регионите

fb
fb
27-01-2014
fb

МФ пласира нова емисия ценни книжа за 400 млн. лв.

fb
fb
04-02-2014
fb

Пари за регионите – прозрачно и на „наши” хора

fb
fb
07-02-2014
fb

МФ "не препоръча приемането на закона за потребителския кредит", но депутатите казаха "да"

fb
fb
26-02-2014
fb

Горещият картоф- такса смет

fb
fb
05-03-2014
fb

2.33 млрд. лева в Сребърния фонд не носят доходност вече трета година

fb
fb
31-03-2014
fb

Дупката в бюджета за 3 месеца е 874 млн. лв. при допустими 1,5 млрд. лв. за година

fb
fb
01-05-2014
fb

Държавният ни дълг достигна 7,7 млрд. евро в края на април

fb
fb
02-06-2014
fb

Рекламата за новата емисия еврооблигации тръгва в понеделник

fb
fb
19-06-2014
fb

Започва емитирането на новите 10-годишни еврооблигации за 1,5 млрд. евро

fb
fb
26-06-2014