НАЧАЛО » таг
fb

Германия и Великобритания се отказват от добива на въглища

fb
fb
22-12-2015
fb

Електроразпределение Юг съветва големите туристически обекти по Черноморието за разумно електропотребление по време на летния сезон

fb
fb
29-06-2017
fb

1 506 МW нови мощности, 1 119 MW от които ВЕИ, залага ЕСО в 10-годишния си план за развитие на мрежата

fb
fb
08-08-2017
fb

ВЕИ и енергийна ефективност залага в модела си за "Енергийна стратегия до 2030 г." екип от учени

fb
fb
22-11-2017
fb

БАН публикува доклада за АЕЦ „Белене“ и визията за българската енергетика

fb
fb
03-01-2018
fb

Учени призоваха за политическо решение по проекта за АЕЦ „Белене“

fb
fb
25-02-2018
fb

ЕСО: Над 1 291 млн. лв. са необходимите инвестиции за развитие на електропреносната мрежа за периода 2018 – 2027 г.

fb
fb
20-03-2018
fb

Ръководството на EVN България запозна институциите в Бургас с подготовката си за активния летен сезон по Южното Черноморие

fb
fb
12-06-2018